Trenger du boligkjøperforsikring?

Hva dekker boligkjøperforsikring?

En boligkjøperforsikring dekker kostnader til juridisk bistand i en konflikt mellom kjøper og selger av bolig, både bruktbolig og nybygg. Premien består av et engangsbeløp som betales før boligovertagelsen / transaksjonen. Oppstår det problemer for deg som kjøper, for eksempel mangler ved boligen, har du gjennom forsikringen umiddelbart tilgang til advokat som vurderer de juridiske aspekt i saken og eventuelt tar den videre.

Forsikringsselskap, blant annet Help, IF, Gjensidige samt DnB og Norwegian Broker,  som tilbyr denne forsikringen har egne advokater som er spesialisert på slike saker.

Hvert år blir flere titusen saker behandlet. Forsikringsselskapet kan velge å ikke gå videre med saken. Du kan klage en slik avgjørelse inn for en klagenemnd. Når du ikke frem der står forsikringstaker fritt til å velge en annen advokat til å kjøre saken. Vinner kjøper tvisten vil boligkjøpforsikringen dekke advokatutgiftene inntil et visst nivå, avhengig av hvilken avtale du har. Det er også vanlig at forsikringstaker betaler en egenandel pluss en prosentdel av kostnadene (15-20%).

Les også: Slik oppdager du muggsopp og fuktskader.

Boligkjøperforsikring kontra eierskifteforsikring

En eierskifteforsikring dekker kostnader i forbindelse med utbedring av feil og mangler ved boligen som ligger under selgers ansvar.

Feil på rørsystemet ender lett med konflikt mellom kjøper og selger av en bolig.

Den dekker med andre ord faktiske kostnader relatert til ting og arbeid med utbedring. Boligkjøperforsikringen dekker ingen slike kostnader. Det dekker kun den juridiske bistanden på kjøpers vegne, altså en ren rettshjelpsforsikring

Trenger du boligkjøperforsikring?

Rettshjelp i slike saker kan være dekket gjennom forsikringer du allerede har. En komplett innboforsikring eller forsikring på boligen vil kunne dekke kostnadene. Du bør derfor sjekke hvor godt du allerede er dekket, samt vilkårene i forhold til egenandel og delvis kostnadsdekkning, før du tegner boligkjøpsforsikring.

Mange velger slik forsikring fordi de ønsker best mulig trygghet i forbindelse med et boligkjøp. De fleste kjøper bolig sjelden og føler ikke de har oversikt over prosessene rundt kjøpet og hvordan en eventuell konflikt vil forløpe. Det er allikevel så store kostnader involvert i et huskjøp at noen tusenlapper for en ekstra forsikring forsvinner i mengden.

Tips! Slik sikrer du boligen mot innbrudd.

Gode grunner for å velge boligkjøpsforsikring

– Du kommer raskt i kontakt med advokat som er spesialisert på denne type saker, du slipper og lete rundt etter, det er ikke alltid og finne de riktige advokatene som har tid og kompetanse til å hjelpe deg.
– Du trenger ikke bekymre deg for hvor store kostnader som påløper (prosessrisiko). Har du ikke ryggen dekket i forhold til kostnadene vil prosessen blir mer stressende for din egen del og du vil føle en svakere forhandlingsstyrke og lettere blir presset til forlik tidlig i prosessen.

Mer om informasjon på Jussportalen.

SB