Plassering av våpenskap – hva sier loven?

Et våpenskap skal plasseres slik at det kun er eier av våpenet som har tilgang til skapet. Det betyr at våpenskapet ikke kan plasseres hvor flere personer har tilgang. Dette blir tolket på en streng måte og i praksis kan våpenskap kun oppbevares i egen bolig.

Ekstern garasje er ikke godkjent oppbevaringsplass

Selv om det er bare våpeneier som har tilgang til garasjen er dette ikke en godkjent oppbevaringsplass. En garasje er eksponert for fremmede personer på en annen måte enn en bolig. Det er enklere å bryte seg inn i en garasje, det vil kunne gå en tid før et innbrudd blir oppdaget og det er mange garasjer som ikke kan anses som sikre lagringssteder.

Det hjelper ikke at man bor i periferien hvor ingen fremmede ferdes forbi garasjen.

Dette gjelder også for fellesgarasjer hvor våpeneier har en mulighet for å låse inn eiendeler.

Plassering i integrert garasje

Garasje er kun godkjent som oppbevaringsplass for våpenskap om garasjen er en del av boligen og det er en dør mellom boligen og garasjen.

Bod er ikke godkjent lagringsplass

Er boden plassert slik at kun eier av våpenet har tilgang til bod-døren er dette en godkjent plassering. Har derimot andre tilgang til området foran boden sier loven at dette ikke er lovlig selv om boden er aldri så godt låst. Det samme gjelder om boden befinner på et fellesareal hvor kun enkelte har tilgang.

Reglene er med andre ord veldig strenge når det gjelder hvor du kan plassere våpenskapet om dette inneholder komplette og funksjonsdyktige våpen. En måte å omgå dette på er å oppbevare en viktig del av våpenet i et eget verdiskap (også dette må være FG-godkjent men trenger ikke være et våpenskap). Dette skapet må være inne i boligen. Resten av våpenet kan oppbevares i FG-godkjent skap i bod eller garasje.

SB

You may also like...