Kameraovervåking – hva er lovlig?

Kameraovervåking er en regelmessig overvåking av personer ved hjelp av et automatisk kamera. Utstyr som lett kan forveksles med et ekte kamera, omfattes også av reglene.

Hvilket regelverk gjelder for kameraovervåking?

Hvis du skal sette opp kameraovervåking må du forholde deg til hele personopplysningsloven. Datatilsynet skal se etter at disse bestemmelsene følges. Dersom du er en privatperson som overvåker eget, privat område og du ikke fanger opp andre personer, faller det utenfor dette regelverket. 

Det første spørsmålet du må stille deg er om kameraovervåkingen er nødvendig for å oppnå det du ønsker. Foreligger det et saklig behov? Er alle andre alternativer vurdert? Hvis ikke overvåkingen er nødvendig, er den heller ikke lovlig, hva ønsker du å oppnå?

Planer om å kjøpe overvåkningskamera? Sjekk to anbefalte modeller og kjøpeguide.

Eksempler på alternative tiltak for å beskytte eiendom og verdier er:

  • fysisk sikring
  • begrenset adgang eller adgangskontroll, samt låse- og alarmsystemer
  • tilstedeværelse gjennom økt bemanning eller vakthold
  • økt lyssetting
  • for bedrifter: oppmerksomme ansatte, opplæring og gode rutiner.

I mange situasjoner vil det være både nyttig og rimelig å høre meningen til de som blir mest berørt av overvåkingen. I noen situasjoner vil det også være påkrevd; en arbeidsgiver har plikt til å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Det følger en god del plikter og regler med kameraovervåkingen, og dette må du som er ansvarlig sette deg inn i. Dersom du ikke kjenner lovverket godt nok, kan du komme i både straffe- og erstatningsansvar.

Det er et krav i loven at all overvåking skal varsles tydelig slik at alle som blir berørt får informasjon om overvåkingen. Skjult overvåking er ikke tillatt.

Meld fra til Datatilsynet

For de aller fleste som skal ta i bruk kameraovervåking er det viktig å sette seg inn i reglene som gjelder. de finner du hos Datatilsynet.

You may also like...