Hva er radon? Hvor kommer det fra?

Radon er en usynlig og skadelig edelgass som ikke avgir lukt, derfor er den også farlig. Norge er et av de landene i verden med størst risiko for radon.

Hvordan måle radon? Sporfilm eller elektronisk?

Hva er radon og radonmåling? Hvordan måler du radonnivået, hvor lenge foregår målingen? Les mer om det viktigste om radonmåling.

Radon måling med sporfilm

Radonmåling med sporfilm er veldig enkelt og noe alle kan organisere selv. Hvordan fungerer sporfilm, hvordan gjennomføres målingen, hvor raskt får du resultatene?

Radon og helserisiko – hva er sammenhengen?

Radongass forårsaker lungekreft og 300 nordmenn dør hvert år pga av dette. Røyker man i tillegg til å bli eksponert for radon øker risikoen dramatisk.

Radonmåling skal utføres i alle utleieboliger

Hvilket ansvar har du som utleier når det gjelder radonnivåene i boligen du leier ut? Kort fortalt har du et stort ansvar, alle som leier ut bolig må foreta målinger av radonnivået. Les mer..

Hvilke radontiltak fungerer best for din bolig?

Hvilke tiltak kan du gjennomføre om inneluften i din bolig har for høye nivå radon? Først må du finne radonkilden, deretter må du velge effektive tiltak.

Radonkart og alunskiferkart

Radongass i for store konsentrasjoner er helsefarlig og en viktig årsak til lungekreft. Se på radonkartet og jjekk om din bolig står på berggrunn som avgir uran.

Radioaktiv stråling – radon

Radioaktiv stråling finnes overalt. Hva er radioaktiv stråling, hvor skadelig er det og hvilken sammenheng har det med den helsefarlige radongassen?