BRANNSTIGE – BRANNTAU

Velg riktig brannstige og branntau. Dette er effektive evakueringsløsninger når rømningsveiene er blokkert av røyk og flammer. Hvilke alternativer finnes?

KOMFYRVAKT – Guide

Komfyren er hjemmets største brannkilde. Tørrkoking av kjeler er den største årsaken til branner i Norge. En komfyrvakt slår av komfyren hvis kjelen blir tørrkokt eller en plate blir stående. Komfyrvakten kan også brukes som barnesikring av komfyren.

Alt om rømningsvei og evakuering fra bolig

Hva kreves av rømningsvei fra bolig, hvor stort skal vinduet være, hva med kjellerrom og lysgrav, hvilket ansvar har utleier og hvordan holde brannøvelse?

Hvilke regler gjelder for rømningsvei gjennom vindu?

Vinduene er en naturlig rømningsvei fra en bygning. Hva sier loven om vinduets størrelse, avstand til bakken og funksjon? Hva med takvindu?

Brannsikring – Hvilket ansvar har utleier og leietager

Utleier av bolig har plikt til å sørge for utstyr for brannvarsling, slukking og evakuering. Hvilke krav stilles til rømningsveier. Hva kreves av leietager?

Krav til rømningsveier i blokk

Hvordan skal brannsikkerhet og rømningsveier i blokker, borettslag og sameier organiseres slik at alle kan evakueres om brannkatastrofen blir en realitet?

Rømningsvei fra kjellervindu og kjellerdør, hvilke regler må du følge?

Kjelleren skal ha godkjente rømingsveier. Hvor stort og lett tilgjengelig skal et rømningsvindu være? Hva med lysgrav og evakuering gjennom kjellerdør?

Dette er de vanligste årsakene til brann

Årsakene til brann er mange men gjengangerne er oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ovn, TV, elektriske apparat og levende lys. Hvordan redusere brannrisikoen?

Slik slukker du en pipebrann

Pipebrann kan være komplisert å slukke. Rekkefølgen er: Evakuèr, varsle brannvesenet, lukk luker og ventiler, prøv å slukke. Pipebrann er en stor utfordring, les mer.

Husk regelmessig kontroll av brannslukningsutstyret

Brannslukningsapparat og brannslange må kontrolleres regelmessig for å ha nødvendig beredskap. Hva skal sjekkes, hvordan og hvor ofte?

Hva gjør du om det begynner å brenne?

Brenner det gjelder denne rekkefølgen: 1. Slå alarm 2. Evaluèr 3. Evakuèr. Husk å hjelpe andre med evakueringen. Hvordan beholde kontroll og oversikt?

Hva kan du slukke med et brannteppe?

Brannteppe er et smart supplement til brannberedskapen. Fordelene er at det er enkelt å bruke og du forurenser og skitner til unødvendig om brannen er begrenset.

Slik oppbevarer du gassflasker

Gassbeholdere og gassflasker skal oppbevares trygt og sikkert. For de fleste er propan den aktuelle gassen i bruk. Hvor og hvordan skal du lagre gass?

GASSVARSLER – Guide

Gassvarsler kan redde liv om det skulle oppstå en gasslekkasje. Bruker du gass i hus, hytte, bobil, campingvogn, båt eller andre steder bør du montere gassvarsler.

Brannalarm – sikkerhet satt i system

En effektiv brannalarm er viktig for god brannsikkerhet. Brannalarmer finnes i mange varianter og med mange nye funksjoner som gir ekstra sikkerhet.

Slik monterer og vedlikeholder du en brannvarsler

Brannvarsler, gjerne flere trådløse som er seriekoblet, er det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i din bolig. Se tips til montering og vedlikehold

Seriekoblet røykvarsler gir best sikkerhet

Seriekoblet røykvarsler anbefales for alle boliger med mer enn ett rom. Oppstår det røyk eller brann i èn del av boligen aktiveres alle røykvarslerne.

Ny røykvarsler? Her er noen tips

Ionisk eller optisk røykvarsler, enkeltstående eller seriekoblet. Trenger du varsling i alle rom, og hva med kjøkkenet? Her er noen tips før du kjøper ny.

Slik gjennomfører du brannøvelse hjemme

Brannøvelse bør gjennomføres to ganger i året. Skal evakueringen skje raskt og trygt i en nødsituasjon er det viktig å vite hva man skal gjøre. Se tips.

Utfellbar brannstige er ofte den beste rømningsveien

En utfellbar brannstige har mange fordeler. Den skjemmer ikke fasaden og den er enkel og trygg i bruk. Her er gode grunner for å velge utfellbar brannstige.

Brannalarm redder liv og verdier

En effektiv brannalarm kan være forskjellen på liv og død i brann. Med stadig mer elektronikk i hjemmene øker også risikoen for brann.

Hvordan får du bedre brannsikkerhet i hjemmet?

Hvordan oppnår du god brannsikkerhet hjemme? Vi har sett på de viktigste årsakene til brann i Norge og hva du kan gjøre for å redusere risikoen.

Hvorfor skal du ikke lade mobilen om natten?

Mobillader og batteri kan bli overopphetet og føre til brann og farlige gasser. Et eksempel er Samsung Galaxy Note7 som har eksplodert. Hva bør du passe på?

Hva er beste brannslukningsapparat? Skum, pulver eller CO2?

Et pulverapparat dekker hele rommet med pulver, et skumapparat varer noen sekunder. Det er ikke lett å velge et optimalt brannslukningsapparat. Her er tips.

Rømningsvei fra hus og leilighet – Hva er tryggest, og hvilke regler gjelder?

Det er ditt ansvar at boligen har gode rømningsveier og evakueringsmuligheter. Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri.

Hvilke barneklær er mest brannfarlige?

Hvordan skal du sikre dine barn mot brann og brannskader? Hvilke stoffer brenner fort, hvilke stoffer bør du unngå. Se flere tips og gode råd.

Hvordan unngår du pipebrann ?

Fyrer du med fuktig ved så danner det seg beksot i pipa. Dette gjelder både peis og vedovn og kan gi pipebrann. Her får du neon tips til riktig fyring.

Grilling og brannfare – noen råd og tips

Sommeren er tid for grilling og samtidig tid for brannskader. Les om det viktigste med grillsikkerhet, enten det er engangsgrill, kull- eller gassgrill.

Slik unngår du brann på hytten

Brannsikkerheten må taes på alvor også på hytta. Hvilke er de vanligste kildene til brann, og hva kan du gjøre for å øke brannsikkerheten på hytta?