Brannsikring – Hvilket ansvar har utleier og leietager

Her er en oversikt over de viktigste forpliktelsene utleier og leietager av en bolig har i forhold til brannsikkerhet, brannvarsling og rømningsveier.

I denne artikkelen kan du lese om:

  • Utleiers ansvar
  • Leietagers ansvar
  • Krav til slukkeutstyr
  • Krav til varslingsutstyr
  • Krav til rømningsveier

Hvem har ansvar for hva?

Utleier av bolig

Det er utleiers ansvar at alt nødvendig utstyr for brannvarsling, brannslukking og rømning finnes i utleieobjektet. Dette omfatter røykvarsler, brannslukningsapparat eller husbrannslange samt godkjente rømningsveier. Røykvarslerne skal plasseres riktig og dekke hele boligen både når det gjelder å detektere røyk og å varsle, alarmsignalet skal kunne høres i alle oppholds- og soverom selv om dørene er lukket.

Manuelt utstyr for slukning skal være godkjent og funksjonelt og kunne anvendes i hele boligen. Rømningsveiene inkluderer at vinduer er store nok, at eventuelle brannstiger og branntau er riktig montert og fungerer som de skal.

Boligen skal også være godkjent for utleie.

Leietagers ansvar

Leietager har som hovedansvar å vedlikeholde og holde utstyret i orden og funksjonelt. Dette innebærer å skifte batteri i røykvarslere, vende brannslukningsapparat i den frekvens som anbefales og holde oppsyn med rømningsveiene, for eksempel fjerne snø og is. Leietager skal også umiddelbart informere utleier om avvik slik at disse kan utbedres så raskt som mulig.

Hvilket slukkeutstyr er det er krav om?

Alle boliger skal ha brannslukningsapparat eller husbrannslange. Et pulverapparat (ABE/ABC) skal ha en størrelse på minimum 6 kg, et skumapparat 9 liter. Alle brannslukkere skal kontrolleres av autorisert aktør hvert femte år (NS3910). Ved hver kontroll skal dato for kontrollen/godkjenningen merkes på brannslukkeren slik at alle til enhver tid kan sjekke status.

Flytter du inn i en bolig og brannslukningsapparatet ikke har noen merkelapp med informasjon om siste kontroll må du kontakte utleier for å få gjennomført en kontroll eller få skiftet ut apparatet. Her slurves det mye i utleiemarkedet, så det gjelder å være litt oppmerksom.

Sørg for at brannslukningsapparatet er lett tilgjengelig.

Husbrannslangen må også kontrolleres

Vann slukker effektivt om det ikke dreier som om en brann på kjøkkenet og varm olje er involvert, da vil kombinasjonen vann og olje fører til en eksplosjonsartet utvikling av brannen og er livsfarlig. Derfor anbefales det å ikke kun ha husbrannslange. Å slukke med vann har også store konsekvenser for boligen med kostbare vannskader som følge. Handler det om en liten brann vil et skumapparat gjøre mindre skade enn vann og pulver (pulveret sprer seg over hele rommet).

Husbrannslangen må også holdes i orden. Sjekk for sprekker og lekkasjer som reduserer trykket i slangen. Brannteppe er kun et supplement til annet slukningsutstyr. 

Røykvarslere varer ikke evig

Røykvarslere skal først og fremst plasseres i taket inne i eller rett utenfor soverommet, deretter kommer plassering på andre steder i boligen. De brannene som krever flest liv starter om natten, de får utvikle seg og vokse mens folk sover. Derfor er det viktig at alarmen høres godt på soverommet.

Uansett vil størrelsen på huset bestemme hvor mange og hvor røykvarslerne skal plasseres. Det skal være mint èn varsler i hver etasje. Sammenkoblede er den optimale løsningen.

Batteriet skal skiftes hvert år og funksjonaliteten testes 3-4 ganger i året. Dette gjøres enkelt, på de fleste modeller holder det å holde inne en knapp noen sekunder. Alle røykvarslere skal siftes ut senest hvert 10de år. Røykvarslere er elektriske apparater og elektronikk varer ikke evig og du kan risikere at det oppstår funksjonsfeil uten at du er klar over det.

Kjøp optisk røykvarsler istedenfor ionisk. Disse har en mer riktig sensibilitet og varsler riktigere, det betyr færre feilalarmer.

Rømningsveiene må være godkjent

Hovedprinsippet er at alle boliger skal ha to rømningsveier. Det vanlige er en dør og et vindu. Vinduet skal være minimum 50 cm bredt og minimum 60 cm høyt. Bredde og høyde skal i sum være minimum 150 cm. Det betyr at om vinduet er 60 cm bredt må høyden være 90 cm (60+90=150).

Er avstanden fra nedre kant av vinduet og til bakken under fem meter er vinduet godkjent som rømningsvei uten montering av utstyr. Er avstanden over fem meter må det monteres godkjent evakueringsutstyr som brannstige eller branntrapp. Vinduene må kunne åpnes enkelt og helst være sidehengslet. For takvindu gjelder egne regler.

Har du i tvil om brannsikkerheten i en utleiebolig kan du kontakte brannvesenet for mer hjelp eller få tips om hvem som kan hjelpe deg videre.

Er den aktuelle boligen i en blokk kan du lese mer om rømningsveier her. 

SB

You may also like...