Krav til rømningsveier i blokk

I en blokk er alle gjensidig avhengig av hverandre når det gjelder brannsikkerhet og rømningsveier. Begynner det å brenne i en leilighet vil det kunne få store konsekvenser for resten av de som bor i oppgangen. Vi har sett på det viktigste når det gjelder evakuering og rømningsveier i blokk.

I denne artikkelen kan du lese om:

  • Hvorfor rømningsveiene er viktige i blokk
  • Behovet for å informere om og øve på evakuering
  • Hvilke lover og regler gjelder?
  • Generelt om evakuering fra blokk

Brannrøyk er ofte det mest utfordrende

Brenner det i en leilighet i en blokk vil røyken erfaringsmessig spre seg raskt til resten av bygningen. Det tar ikke lang tid før trappeoppgangene er fulle av røyk og effektiv varsling og rask evakuering er avgjørende for å redde liv.

Hva gjør du om det begynner å brenne? I følge brannvesenet er det ofte bedre å holde seg inne i leiligheten, lukke døren og tette eventuelle åpninger rundt døren, enn å gå ut i en røykfylt korridor eller trappeoppgang. Dette blir en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Se oversikt over alle artiklene om rømningsveier og evakuering.

Beboerne må vite om alle rømningsveier

Det første som må være klart å tydelig er hvilke rømningsveier som er aktuelle i en krisesituasjon hvor blokken må evakueres. Dette må kommuniseres (på flere språk om nødvendig) ut til alle beboerne både gjennom regelmessig utsendelse av informasjon og informasjonstavler i oppgangen. Det vil som oftest være mange som ikke får med seg denne informasjonen.

De samme reglene gjelder for utleieboliger.

Brannøvelser er lærerike men arrangeres sjelden

Det optimale er å regelmessig gjennomføre brannøvelser hvor alle beboerne deltar. Da får hver enkelt se med egne øyne hvor rømningsveiene er og hvordan de fungerer. I tillegg får man kontrollert at rømningsveiene fungerer, at de ikke er blokkerte av rask og rot, at dører og branndører fungerer og kan åpnes fra innsiden.

Problemet er at slike øvelser gjennomføres sjelden. Nye tall viser at hele 3 av 4 beboere i sameier og borettslag aldri har deltatt på en brannøvelse. Årsaken er som regel uklarhet rundt hvordan en brannøvelse skal gjennomføres og hva den skal omfatte. Det er også viktig at øvelsene gjennomføres regelmessig (en gang i året anbefales), ikke minst med tanke på nye beboere som flytter inn.

Det er også en utfordring i å få folk til å delta på brannøvelsene. Mange tar ikke dette med brannsikkerhet på alvor og gir blaffen i å møte på øvelsene.

En brannøvelse er enkel å gjennomføre og det lokale brannvesenet kan bistå med råd. Det er også mulig å leie inn brannvesenet for å holde øvelser. Kontakt brannvesenet i din kommune for mer informasjon. Forsikringsselskapet er også en kilde til informasjon og gode råd i denne forbindelse.

Hva sier brannforskriftene om rømningsveier i bygninger med flere boenheter?

Dette er blant annet regulert i Forskrift om brannforbygging. I tillegg til at alternative rømningsveier finnes i riktig antall, dimensjon og funksjon skal disse også holdes åpne. Det er ikke lovlig å oppbevare gjenstander som hindrer fremkommeligheten.

Brannfarlige og brennbare objekter skal ikke oppbevares i ganger og trapper. Det er styret og ledelse i et borettslag /sameie som har ansvaret for å følge opp dette, men den enkelte beboer har også både plikt og ansvar for å følge forskrifter og regler.

Boder og kjellere blir ofte glemt

Boder og kjellere hvor det oppbevares brannfarlige gjenstander eller vesker utgjør også en risiko i forhold til brann. Det tas ofte lett på hva som lagres slike steder og ulike materialer kan lettere komme i kontakt med hverandre. Elektriske apparater som frysere og vaskemaskiner (gjerne eldre) plassert i kjellere utgjør også en risiko. Oppstår det elektriske feil i slike apparater vil det som regel gå en tid før det blir oppdaget med påfølgende risiko for brann og røykutvikling.

Røyk- og brannvarslere redder liv

Alle leiligheter i et borettslag og sameie skal ha montert godkjent røykvarsler. Mange borettslag har sørget for at det er montert seriekoblede røykvarslere i alle oppganger, trapper, kjellere og korridorer slik at hele bygget varsles om en varsler utløses. Nærliggende garasjer og boder bør også være inkludert i et slikt varslingssystem med en felles alarmsentral.

Ikke alle kan evakuere på egen hånd

Det er viktig å ha en oversikt over hvilke beboere som ikke har mulighet til å evakuere på egen hånd og trenger assistanse. Hvordan dette skal fungere i en krisesituasjon hvor alle beboere har nok med å redde seg selv og sine må planlegges slik at det finnes en beredskapsplan. Det viktigste er at dette settes på agendaen i borettslaget/sameiet og at man tar tak i saken.

SB

You may also like...