Slik monterer og vedlikeholder du en brannvarsler

En brannvarsler krever til tross for at det er et enkelt instrument riktig montering og vedlikehold for at den skal gi best mulig sikkerhet og vare i mange år. Det anbefales at du velger en løsning med seriekoblet trådløs brannvarsler. Et godt råd: Test en brannvarsler regelmessig! Her er noen tips til hvor og hvordan du monterer brannvarslere samt litt vedlikehold. 

Start med en test av brannvarsleren

Det første du gjør når du har kjøpet en ny brannvarsler er å teste den. Dette gjør du før du monterer den slik at du ikke gjør unødvendig arbeid om det skulle være noe feil på varsleren. Dette gjør du enkelt ved å sett i batteriene og trykke på testknappen.

Fungerer alt må du finne den rette plassen å montere varsleren.

Hvor skal varsleren monteres?

Brannvarslere skal monteres minimum 50 cm fra veggen. De skal ikke plasseres i hjørner, i nærheten av vinduer (kald luft kan utløse varsleren) eller nær ventilasjonskanaler som trekker inn luft utenfra. Kommer det konstant frisk luft utenifra vel røyk ikke når frem til varsleren.

Høyeste punkt i rommet

Brannvarslere skal ikke monteres i nærheten av ventilasjonsventiler. Disse tilfører frisk luft utenfra og kan «lure» brannvarsleren.

Brannvarsleren skal plasseres så høyt som mulig i taket. Røyken trekker oppover mot det høyeste punktet og fanger derfor opp røyk fra hele rommet. Plasseres varsleren på et lavere punkt vil deler av rommet kunne fylles med mye røyk før alarmen går. Har du mønetak skal varsleren monteres 50 cm nedenfor mønet.

Husk at det motsatte gjelder for gassvarslere. De skal monteres på gulvnivå (propangass legger seg på bakken).

Hvordan vedlikeholde en brannvarsler?

Batteriene skal skiftes hvert år. Det finnes noe som heter Røykvarslerens dag, det kan være en god idè å legge batteribyttet til denne dagen. Denne dagen markedsføres og er godt synlig i media og for mange en påminnelse om å skifte batteri. Har du trådløse seriekoblede brannvarslere bruker disse mer strøm enn enkeltstående fordi det går signaler mellom enhetene.

  • Er varsleren plassert i kalde rom vil dette redusere levetiden på batteriene.
  • Brannvarsleren skal støvsuges årlig, la det bli en vane å gjøre dette i forbindelse med batteribytte.
  • Brannvarslere skal uansett byttes etter 10 år, selv om de fungerer som de skal.
  • Brannvarsleren skal testes regelmessig

Testingen er enkel, du trykker inn testknappen og venter til alarmen går. Dette kan du gjerne gjøre 3 til 4 ganger i året.
Brannvarslere redder liv men er avhengig riktig plassering og vedlikehold for å fungere på en best mulig måte. Dette er ditt ansvar!

Skrevet av Sture Bjørseth

Se også tips før du kjøper ny røykvarsler.

Forbrukerrådet har også litt informasjon om røykvarslere.

You may also like...