Hvordan lage et beredskapslager hjemme?

Hva bør et beredskapslager inneholde? Hvilken mat? Hva med vann, varme, lys og medisiner? Beredskapen er ditt ansvar, og opp til deg!

Sjekk heftelser på bil før kjøp – du kan miste bilen!

Heftelser på en bil du kjøper kan bli til en skikkelig hodepine. Her er noen tips til hvordan du unngår å havne i trøbbel i forhold til sletting av pant.

Tips til tema for medarbeidersamtale

Medarbeidersamtale er viktige og det er både ledelsens og den ansattes oppgave at samtalen gir et positivt utbytte. Her er noen tips.

Er beste fastrente smartere enn flytende rente?

Fastrente eller flytende rente? Ikke lett å svare på, avhenger av flere faktorer. Erfaringsmessig lønner det seg med flytende rente om du kan ta risikoen.

Utleie av bolig kan gi deg gode leieinntekter

Utleie av bolig kan gi deg gode leieinntekter, men det er en del ting du må huske for å unngå å havne i trøbbel. Se vår oversikt over det viktigste.