Er det farlig å møte bjørn?

Tja. En analyse av mer enn 500 dokumenterte møter mellom menneske og bjørn fra de seneste årene gir et klart svar, den skandinaviske bjørnen er ikke farlig! Ingen mennesker mistet livet, ingen mennesker kom til skade. I noen få tilfeller gikk bjørnen til skinnangrep, men uten å angripe reelt.

Det må riktignok understrekes at personene som møtte bjørn ikke var uforberedt, de hadde kunnskaper om bjørn. De var feltarbeidere, studenter, viltvoktere, alle medvirkende i pågående bjørneforskningsprosjekter.

Men allikevel: Mennesker har blitt drept av bjørn både i Sverige og i andre land. Og flere mennesker er blitt skadet, revet og bitt av bjørn.

Hvorfor blir bjørner aggressive

De fleste møter mellom menneske og bjørn skjer uten dramatikk og bjørnen stikker raskt fra stedet. Å gå sin vei, bort fra et møtende menneske, kan sies å være bjørnens naturlige reaksjonsmønster. Bak de sjeldne tilfellene hvor bjørnen allikevel blir værende og viser en form for nysgjerrighet eller tydeligere fiendtlig atferd, finnes det mest sannsynlig en eller flere faktorer som har forsterket dyrets aggresjon.

Når vi ser på den tilgjengelige informasjonen om tilfeller hvor personer er blitt skadet eller drept av bjørn i Skandinavia i perioden 1976-2012, ser vi at flere aggresjonsforsterkende faktorer var tilstede i de aller fleste tilfellene. Typiske situasjoner er hvor de involverte bar våpen, for eksempel i forbindelse med jakt.

Jaktsituasjoner som kan lede til aggressiv adferd hos bjørn:

Skadeskutt eller beskutt bjørn

En skadet bjørn er den farligste. I årene 1976-2012 ble 33 mennesker skadet i Skandinavia. 24 av disse var jegere. I 18 av tilfellene ble bj ørnen skutt på før personene ble skadd.

Hunder irriterer bjørnen

Bjørnen kan bli stresset og urolige av hunder. Hunder brukes til jakt og var innblandet i 20 av de 25 tilfellene der bevæpnede personer ble skadd av bjørn 1976-2012. I hvilken grad bjørnen blir aggressiv bestemmes av situasjonen for øvrig. 

Bjørn ved kadaver

En bjørn som spiser på et kadaver kan fort bli aggressiv om noen blir for nærgående. Bjørnen vil ha kadaveret alene og vil ikke dele med andre.

Bjørn utenfor hiet

Vekkes en bjørn fra vinterdvalen eller blir overrasket i nærheten av hiet kan den være farlig.

Andre situasjoner hvor bjørner kan opptre aggressivt:

Binne med unger

Overrasker man binnen og ungene, kan binnen angripe. Dette skjedde i 70% av tilfellene der ubevæpnede personer ble skadd i Sverige i den omtalte 35-årsperioden.

Hunder

Hunder har vært involvert i to hendelser der ubevæpnede personer har blitt skadet.

Bjørnen har rett i å bli aggressiv. Det er rimelig å bli sint på den som skyter en kule i kroppen din, om han hisser en plagsomt bjeffende hund på deg, om han kommer for nær ungene dine og truer dem, eller vekker deg opp av skjønnhetssøvnen. Det er jo egentlig ganske naturlig.

Har du problemer med huggorm?

Hvordan oppføre deg om du møter en bjørn?

Hva skal du gjøre om du blir stående ansikt til ansikt med en bjørn? Befinner du deg i bilen er rådet enkelt: Bli sittende i bilen og nyt synet. Gå for all del ikke ut for å klappe de søte bjørnungene. I bilen er du trygg.

Befinner du deg i skogen og en bjørn plutselig dukker opp, hva gjør du da?

Bjørnens lukte- og hørselsevne er mye bedre enn menneskets. Derfor vil bjørnen skygge unna lenge før den treffer på et menneske. Dette er den typiske reaksjonen til bjørner. De trekker seg unna og går i dekning.

Har bjørnen ennå ikke sett deg skal du forlate stedet rolig og forsiktig. Ikke spring ! Det kan vekke bjørnens jaktinstinkt.

Er man derimot oppdaget av bjørnen, er det viktig å vise sine fredelige hensikter. Ikke gjem deg, ikke prøv å skremme bjørnen med truende oppførsel og ukontrollerte bevegelser. Trekk deg rolig tilbake og vis tydelig at hensiktene dine ikke er fiendtlige. Bjørner angriper ikke om man ikke provoserer den.

Samtidig gjelder det å tolke bjørnens atferd riktig.

Stiller bjørnen seg på bakbeina, er det ikke for å gå til angrep, men for å få et bedre overblikk over situasjonen og bli klar over hva som foregår i dens umiddelbare nærhet. Hvis bjørnen brøler, fnyser eller gir fra seg lyd som minner om blåse- eller plystrelyd, er det et tegn på at det finnes unger eller kadaver i nærheten. Da bør du trekke deg unna sakte og rolig, ikke spring avgårde. Ikke skyt. Skulle skuddet ikke være dødelig umiddelbart ha du et stort problem. 

En skadeskutt bjørn er en farlig bjørn!

Hunder er ofte innblandet i bjørnekonflikter

Det er en fordel å ha med en veldressert jakthund i områder hvor det finnes bjørn. På denne måten kan bjørnen oppdages i tide og du unngår problemer. En dårlig dressert hund kan skape en vanskelig situasjonen. Etter å ha oppdaget bjørnen, kan hunden springe direkte til hundeeieren med bjørnen etter seg for å komme i trygghet. Da oppleves bjørnen som truende, selv om aggresjonen ikke er rettet mot dem men mot hunden. I kjente bjørneområder kan det derfor være et generelt godt råd å holde hunden i bånd.

Hva gjør du om bjørnen angriper?

Hvis angrepet allikevel kommer til tross for alle forsiktighetsregler skal du gjøre følgende:

– Slipp noe på bakken foran bjørnen, for eksempel en fiskestang eller et klesplagg, men ikke ryggsekken.
– Klatre opp i et tre o det er mulig.
– Siste utvei er  å spille død. Legg deg ned på bakken i fosterstilling eller på magen. Fold hendene rundt nakken. Vær helt stille. Ryggsekken kan være bra å ha som beskyttelse.

Å spille død har fra gammelt av vært en vellykket måte å overleve bjørneangrep på i Skandinavia. Bjørnen angriper sannsynligvis for å forebygge og nøytralisere en trussel, ikke for å drepe. Ligger man stille på bakken, er man ikke lenger så truende, og bjørnen kan begi seg av sted.

Mer om førstehjelp for turfolk.

Sture Bjørseth

Kilde: Miljødirektoratet