Er det farlig å bli bitt av huggorm?

Hoggormen er i utgangspunktet fredelig, den er redd deg og vil kun forsvare seg. Blir  den overrasket prøver den å krype bort. Tramper på eller kommer litt for nær biter den. Huggormen er den neste giftige slangen i Norge. Rundt 30 prosent av huggormbittene er såkalte tørre bitt, det vil si at det ikke sprøytes inn gift. Disse er ikke farlige. Du kjenner igjen et huggormbitt på to små prikker med en avstand på 3 til 9 mm.

Er du allergisk kan du reagere kraftig på hoggormgift. Det er svært sjelden noen dør av hoggormbitt. Pga klimaendringene har det vært en økning i hoggormbestanden i Norge de seneste årene. 

Hvilke er symptomene på et giftig hoggormbitt?

Det vanlige er smerte, hevelse og rødhet på bittstedet. Alvorlige reaksjoner kan medføre hevelser over hele kroppen, oppkast, kvalme, magesmerter, hjerte-bank, sjokk, svimmelhet og bevisstløshet.

Sjekk denne: Hva gjør du om du møter bjørn?

Hvordan behandles hoggormbitt – motgift

Er du bitt av huggorm skal du holde deg mest mulig i ro. Ikke klem, skjær eller sug på bittstedet. Barn som er bitt skal helst bæres. Alle som blir bitt av huggorm bør ta kontakt med  lege eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) for mer informasjon. Er det en akutte situasjon ringer du nødnummeret (113).

Har du kraftige symptomer som nevnt ovenfor må du oppsøke sykehus. Barn under 12 år, eldre, gravide, personer med svekket allmenntilstand, personer som anvender ACE-hemmere (blodtrykksmedisin) samt personer som har blitt bitt i hode, hals, bryst, mage og rygg skal også oppsøke sykehus. Behandlingen av huggormbitt er symptomatisk, det vil si at man behandler de symptomene som måtte oppstå. Er reaksjonen alvorlig og akutte får pasienten motgift (antivenom).

Blir hunden bitt av hoggorm skal du oppsøke veterinær.

Er hoggormen smittebærer?

Hoggorm er en reptil og disse kan ha diaréfremkallende bakterier i seg, f.eks. Salmonella. Sjansen for at en hoggorm bærer slike bakterier er liten siden huggormer i liten grad er i direkte kontakt med menneskemat som ikke blir tilstrekkelig varmebehandlet (dette er en vanligste årsaken til salmonella).

Slik blir du kvitt bananfluer.

Er hoggorm et skadedyr?

Hoggorm skader ikke hus og bygninger, men smågnagere skal passe seg. Mange er redde for slanger, de er ubehagelige å ha i nærmiljøet. Hytter kan være utsatt om det er rik tilgang på smågnagere og amfibier. Huggormen trives inne i steinrøyser og steingjerder samt i kratt. Får du en hoggorm inn i huset kan den lett gjemme seg på de utroligste plasser.

Hoggormen er fredet

Den norske viltloven har fredet alle slanger i Norge. Viltloven sier: “Det er forbudt å fange, jage, drepe, eller skade fredet vilt. Dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive slangen».

Hoggormen skal ikke bekjempes, men er det områder med et stort antallet og dette er i nærheten av for eksempel barnehager kan det bli satt i gang tiltak.

Hvordan blir du kvitt hoggorm?

Først må du forsikre deg om at det virkelig dreier seg om huggorm. Huggormen ligner på slettsnok og buorm og det er fort gjort å ta fiel i et stresset øyeblikk. Slettsnok og buorm er ikke giftige og helt ufarlige. 

Du må deretter identifisere hvor slangen oppholder seg. Dette er som regel i tett vegetasjon, kratt, steingjerder, steinurer.

Et første tiltak er å fjerne busker, kratt, høyt gress og steingjerder rundt boligen eller eiendommen. Dette gjør området mindre attraktivt både for hoggorm og smågnagere. Blir det mindre å spise trekker hoggormen unna. Det er ikke noe vits å fjerne en huggorm om du ikke gjør forebyggende tiltak. Da dukker det bare opp en ny etter kort tid. Det er en grunn til at hoggormen er der den er, og det er den grunnen du må fokusere på.

Kommer huggorm inn i en bolig må du tette alle åpningene ormen kan bruke. Typiske er hull i grunnmur, åpne eller ødelagte ventiler og vinduer. Det er også mulig å sette opp et slangesikkert gjerne rundt eiendommen om hoggormbekjempelsen blir vanskelig, eller du rett og slett ikke orker tanken på at det kan dukke opp en hoggorm og vil være helt sikker.

Fanger man dyr skal det foregå på en human måte. Er en slange kommet inn i en bygning kan den være vanskelige å fange. En løsning er å bruke rottefeller (klappfeller) med en stor og kraftig utløsermekanisme. Plasser to og to feller langs veggene, utløseren skal være inn mot veggen. Tanken er at fellen utløses når slangen kryper over. det er derfor ikke nødvendig med åte. Du må følge opp fellen og ta livet av slangen straks den er fanget for å unngå dyremishandling. Du kan også fange hoggorm i rør av plast eller papp. Legg disse på gulvet og huggormen vil eventuelt, om du er heldig, utforske og krype inn i rørene.

Kjemiske repellenter som naftalin har ingen effekt mot slanger. Sitronella-oljer skal ha en repellerende virkning på slanger, men effekten er ikke dokumentert.

Hva skal du med av førstehjelpsutstyr på tur?

Sture Bjørseth