De typiske symptomer på E. coli

Diarè og magesmerter er de vanligste symptomene på at man er stmittet av E. coli. Dette henger sammen med tarminfeksjonen. Les mer om flere symptomer.

De 8 vanligste kilder til E. coli smitte

Hvorfor risikere E. coli smitte? Her er 8 mulige smittekilder og tips til hva du kan gjøre for å redusere risikoen for å bli smittet. Hygiene er stikkordet!

Nitrat og nitritt fra kjøtt, grønnsaker og vann kan gi kreft

Spiser du mye pølser og kjøttprodukter kan du bli alvorlig syk. Visste du at nitrat og nitritt også finnes i vann og grønnsaker? Hva er inntaksgrensen?

Kosttilskudd og helsekost er nyttig om du bruker det rett

Det anbefales selvfølgelig at alle mennesker har et best mulig kosthold og en sunn livsstil, men kosttilskudd kan være et nyttig supplement. Tips og råd.

Ferskvannsfisk og kvikksølvforurensing

Ferskvannsfisk kan inneholde farlige miljøgifter som kvikksølv. Fiskens størrelse har stor betydning, les mer om hvordan du skal forholde deg til dette.

Grilling og sterk steking kan forårsake de kreftfremkallende stoffene Akrylamid og Furan

Ved steking, grilling, røyking og hermetisering av mat kan kan de helseskadelige kjemiske stoffene Akrylamid og Furan oppstå. Hvordan kan du unngå dette?

Hardt grillet mat kan være svært helseskadelig

Det kan dannes helseskadelige og direkte kreftfremkallende stoffer i grillmat når den utsettes for sterk varme som f.eks grilling. Hva bør du ikke gjøre?

Plantevernmidler – Hvor farlige er de egentlig og utgjør de en helserisiko?

Hvor mye plantevernmidler er tillatt på frukt og grønnsaker som selges i Norge? Hvor streng er kontrollen og hvilke risikerer du å blir utsatt for?

Unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer

Fisker du krabbe, fisk og skalldyr må du kjenne til forurensningen i området hvor du fisker. Hvilke forholdsregler bør du ta for å unngå miljøgifter?

Vann på flaske – mineralvann eller kildevann?

Hva er flaskevann? Hvor kommer naturlig mineralvann fra? Hva er forskjellen på kildevann og naturlig mineralvann? Hvilke krav stilles til vann?