Flyreise – Hvordan bestille trygt og hvilke er dine rettigheter ?

Mai 2017

Slik bestiller du trygt

Når du kjøper en flybillett inngår du en bindende avtale med leverandøren, dvs flyselskapet eller reisebyrå/bookingtjeneste. Hva avtalen inneholder varierer fra leverandør til leverandør og hvilke type billett du kjøper.

Full pris vs. Lav pris

Flyselskapene har flere billettyper og hvilke rettigheter du har avhenger av hvilken billett du har, i praksis hvor nærme full pris du er. Kjøper du de dyreste billettene kan du avbestille, flytte reisen m.m. uten ekstra kostnad. Handler du lavprisbillett vil muligheten for å endre billetten være mindre, skal du endre noe vil det også kunne koste mye. Noen flyselskap har angrerett selv om dette ikke er et krav i henhold til Lov om angrerett.

Når du har kjøpt billetten og bekreftet bestillingen er du bundet til dette. De samme reglene gjelder for kjøp på internett, på telefon eller på et reisebyrå/flyselskapets kontorer.

Kontrollèr nøye

Kontroller informasjonen før du bekrefter, du er selv ansvarlig for dat dette blir riktig. Sjekk navn (husk at navnet du skriver i bestillingen må korrespondere 100% med navnet i passet), kontaktinfo, reisemål, datoer og tidspunkt.

Er tur-retur-reisen en sammenhengende reise?

Flyselskapene betrakter tur og retur som èn komplett reise. Det betyr at om du ikke møter opp til utreisen har du ikke krav på returen fordi reisen automatisk blir kansellert av flyselskapet. Hvilke regler som gjelder for din reise bør du undersøke når du bestiller.

Oppmøte er ditt ansvar

Du har ansvar for å møte opp til avgang i rett tid. Du må også rekke de fristene som er satt for innsjekking. Du kan ikke komme i etterkant å skylde på at ingen har informert deg om dette.

Hva med avbestillingsforsikring?

En slik forsikring får du som regel tilbud om når du kjøper billetten. Det koster noen kroner ekstra, men kan lønne seg. Er billetten betalt med kredittkort er en slik forsikring som regel en del av avtalen med kredittkortselskapet. Har du ordinær reiseforsikring vil du mest sannsynlig være forsikret. Dette må du sjekke før du bestiller billetten, det er dumt å betale for to like forsikringer.

Trenger du assistanse på flyplassen?

Dette må bestilles minimum 48 timer før avgang. Assistanse bestiller du direkte hos flyselskapet. Det vanlige er å bestille dette når du kjøper billetten. Du avtaler med selskapet hvordan assistansen skal organiseres.

Hvilken assistanse kan du få?

  • Levering og avhenting av kofferter/bagasje
  • Hjelp til å komme om bord og ut av flyet
  • Hjelp til og fra toalettet (du må selv eventuelt ha med assistanse for selve toalettbesøket).
  • Innkjøp av mat og drikke (du får ikke assistanse til andre innkjøp)
  • Hjelp i forbindelse med utstyr som rullestol, oksygen eller førerhund

Du må også assistanse gjennom sikkerhetskontrollen. Rullestol, pacemaker, implantater og høreapparat sjekkes manuelt. Sikkerhetspersonalet har rutiner for dette og du trenger ikke føle at du er til bry. Skal du ha assistanse må du være ekstra tidlig ute. Kapasiteten er begrenset og det kan bli noe venting.
Glemmer du å bestille assistanse kan du allikevel få hjelp om det er ledig kapasitet. Du vil måtte risikere å vente og bør derfor møte opp i ekstra god tid.

Kan du ta med medisiner?

Ja, du kan ta med alle de medisinene du har behov for. Reiser du innenfor EØS kan du ha med ett års forbruk, utenfor EØS 3 måneders forbruk. For medikamenter som inneholder narkotiske stoffer eller er klassifisert som doping gjelder egne regler og du kan ta med kun en måneds forbruk.
Du må dokumentere ovenfor tollmyndighetene at det er medisin du trenger. Lege eller apotek hjelper deg med dette. Skal du ta med medisinsk utstyr om bord i flyet må du gi beskjed om dette ved innsjekking.

Trenger du medisinsk assistanse under reisen?

Dette må du ordne med selv, flyselskapet kan ikke bistå i dette.
Du kan ha med èn ledsager frem til gaten. Vedkommende må få et ledsagerbevis fra flyselskapet (dette kreves i sikkerhetskontrollen).

Barn som reiser alene har også rett til assistanse

Hvilke er dine rettigheter når flyet er forsinket

Her det flere faktorer som spiller inn med lengde på både reise og forsinkelse som de viktigste.

Krav på forpleining

Du kan forlange forpleining (mat etc) om forsinkelsen er over to timer og reisen er inntil 1500 km. Er reisen innen EØS og på over 1500 km går grensen ved 3 timers forsinkelse. Det samme gjelder på flysninger på mellom 1500 og 3500 km utenfor EØS. For alle andre flygninger har du rett på forpleining om forsinkelse overstiger 4 timer.

Ved forsinkelser over 5 timer

Er forsinkelsen over 5 timer kan du kreve refusjon av billetten for den del av reisen som ennå ikke er påbegynt. Blir hele reisens formpl pga denne forsinkelsen ikke oppnådd kan du kreve hele billetten tilbakebetalt samt kreve returflygning tilbake til avreisestedet.

Kompensasjon ved over 3 timers forsinkelse

Satsene som gjelder i juni 2017 er følgende:
250 euro for flygninger inntil 1500 km
400 euro for flygninger innenfor EØS på over 1500 km og for alle andre flygninger mellom 1500 og 3500 km.
600 euro for alle øvrige flygninger

Får du plass på en annen flygning og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn følgende forsinkelse reduseres kompensasjonen med 50 prosent:
2 timer ved flygning inntil 1500 km
3 timer ved flygning innenfor EØS over 1500 km og for øvrige flygninger mellom 1500 og 3500 km
4 timer for alle øvrige flygninger

Blir flyet innstill kan du kreve ett av følgende alternativer:

  • Tilbakebetaling av den delen av billetten som ikke er brukt. Velger du dette har du ikke krav på ombooking og/eller forpleining.
  • Ombooking til et annet fly så snart som mulig. Du har rett på forpleining i ventetiden, også hotell og nødvendig transport om dette blir nødvendig.
  • Ombooking til et annet tidspunkt som du selv bestemmer og til samme pris og betingelser som den opprinnelige billetten

Du har krav på økonomisk kompensasjon etter gjeldene standardsatser. Utbetaling skal skje umiddelbart ved henvendelse til flyselskapet.

Hva om du har tapt penger pga innstilling?

Hvorvidt du har krav på kompensasjon for økonomisk tap utover standard kompensasjonen er en komplisert materie. For det første må du kunne dokumentere tapet samt at tapet må være en konkret følge av innstillingen. I tillegg må innstillingen være innenfor flyselskapets kontroll. Spesielle forhold som ikke skyldes flyselskapet, for eksempel dårlig vær eller hendelser, gir ikke grunnlag for ekstra kompensasjon.

Husk å sikre informasjon når du er på reise.

Hva har du krav på når flyet er overbooket?

Flyselskapet har rett til å overbooke flyet og dermed nekte deg å bli med på den avgangen du har billett. Men, du har krev på både økonomisk kompensasjon og hjelp.
I praksis skjer følgende ved overbooking.

Forsinkelser er alltid ergerlig, men du har krav på både mat m.m.

Flyselskapet spør først om noen av passasjerene frivillig avstår fra sin plass, selvfølgelig mot kompensasjon og ombooking. Melder ingen seg frivillig kan en passasjer bli plukket ut og nektet ombordstigning. Stort sett pleier dette å løse seg med at noen melder seg frivillig.

Skulle dette skje deg har du rett på forpleining som står i forhold til tiden du må vente. I tillegg har du krav på økonomisk kompensasjon. Hvor mye bestemmes av hvor lang flyturen er i km, hvor lang tid du må vente. Satsene er relativt like de som gjelder for forsinkelser.

Hva om bagasjen blir forsinket, skades eller forsvinner?

Er bagasjen forsinket kan du kreve dekning av utlegg som toalettsaker, klær og lignende. Det avgjørende er hva du har behov i forhold til forsinkelsen. Du kan i kreve å få dekket nye klær om forsinkelsen bare er på noen timer.

Det er viktig at du melder fra til flyselskapets bagasjeservice om bagasjen ikke kommer. Sørg for at du får en skriftlig bekreftelse. Du må kreve erstatning i løpet av 21 dager. Har du ikke fått bagasjen etter 21 dager regnes den som tapt, og du har krav på erstatning. Maksimumsbeløpet er ca 10.000 norske kroner. Dette avhenger blant annet av reisens mål.

Hva om bagasjen er skadet?

Du kan kreve erstatning for skadet bagasje. Du har et ansvar for at innholdet i kofferter og bager er forsvarlig pakket. En typisk skade er at kofferten går i stykker, at ett av hjulene går i stykker er en klassiker. Skjer dette får du tilbud om ny koffert, enten på flyplassen eller du får muligheten til å kjøpe ny koffert på bestemte nettsider og kan trekke fra hele eller deler av beløpet gjennom rabattkoder du får fra flyselskapet. Her er det litt forskjellig praksis. Jeg opplevde dette personlig og var imponert over servicen jeg fikk fra SAS.

Gi beskjed om verdifulle gjenstander

Har du spesielt kostbare objekt i bagasjen må du informere flyselskapet om dette når du sjekker inn. Slik bagasje blir behandlet på en annen og mer skånsom måte. Du må regne med å betale et ekstra gebyr for dette.

Har du egen reiseforsikring vil mye av dette være dekket.

Hvilke rettigheter har du om det skulle bli streik?

Dette blir litt det samme som ved forsinkelser. Hvor mye du har krav på av hjelp og erstatning avhenger av flere faktorer, men flyselskapet har ansvaret for både ombooking, forpleining og eventuelt overnatting.

Havner du i trøbbel i utlandet kan UD gi deg en håndstrekning.

Hva er Reisegarantifondet?

Dette kalles i praksis Reisegarantiordningen. Denne går ut på at du får tilbake pengene om reiseselskapet går konkurs. Dette gjelder kun pakkereiser hvor leverandøren er pliktig til å gi garanti, som igjen er garantert av Reisegarantifondet.

Denne ordningen gjelder ikke ordinære flygninger med rutefly eller om du har kjøpet ulike deler av reisen hos ulike leverandører. Minst 2 av reisens 3 deler (overnatting, turistytelse, transport) må være kjøpt hos èn leverandør. Det er ditt ansvar å ta rede på om reiseoperatøren er koblet til Reisegarantifondet og derigjennom har stilt garanti.

En ekstra forsikring har du om du betaler reisen med kredittkort. Da vil kortutsteder være ansvarlig ved en konkurs.

Sture Bjørseth

You may also like...