Er det farlig å bo nær høyspentledninger?

Hva sier forskerne og hvilke undersøkelser er gjort for å kartlegge helserisikoen ved å bo nært høyspentledninger? Hvilke plager og ubehag risikerer du?

Hvilken strålingsrisiko er det fra mobiltelefoner, trådløse rutere og basestasjoner?

Mobiltelefoner, trådløse rutere og basestasjoner for mobil avgir stråler. Hvor sterk er strålingen fra de ulike apparatene og hvor farlig er det egentlig?