Hvordan kan du redusere risikoen for kreft?

Kreftrisiko har en klar sammenheng mellom kosthold, fysisk aktivitet og evt. overvekt. Hva kan du gjøre for å redusere risikoen for å utvikle kreft?

Symptomer på diabetes 2

Diabetes er en farlig sykdom som krever behandling. Det er derfor viktig å være klar over symptomene. Diabetes 2 er en sykdom som kommer snikende.

Sammenhengen mellom overvekt og kreftrisiko

Overvekt og fedme øker risikoen for flere kreftformer. Ved å ha en sunn kroppsvekt kan du redusere kreftrisikoen. Hvor farlig er overvekt?

Slik kan du minske risikoen for hudkreft

Hudkreft er ofte like farlig som andre krefttyper. Hvor farlig er soling? Hva kan du gjøre for å redusere risikoen for hudkreft? Her har du noen tips.

Ikke spis dette når du er gravid? Unngå Listeria og Toxoplasma

Hva er NEI mat for gravide? Hvilke typer ost, sjømat, spekemat og ubehandlet kjøtt skal du unngå for ikke å sette fosteret i fare? Ta risikoen på alvor!