Kirurgisk munnbind eller støvmaske med ventil mot coronaviruset?

For å beskytte deg mot å bli smittet, samt smitte andre, av virus gjennom luften (luftbårne partikler/dråpesmitte) er det vanlig å anvende kirurgiske munnbind eller åndedrettsmaske. Hva er forskjellen på disse? Gir de tilstrekkelig beskyttelse mot coronaviruset (koronaviruset) og hva sier helsemyndighetene (Folkehelseinstituttet)?

Kirurgiske munnbind

Dette er den enkleste og rimeligste type munnbeskyttelse og mye brukt i helsevesenet, både for å beskytte seg selv og for å unngå å smitte andre, for eksempel under kirurgiske inngrep.

Disse leveres i større pakninger med en pris på 2-300 kroner for 50 til 100 stk.

Problemet med kirurgiske munnbind er at de ikke dekker området rundt munnen 100%. Derfor gir de heller ikke 100% beskyttelse. Tester av kirurgiske munnbind viser at de til en viss grad beskytter mot virus og bakterier, men testene viser også at virus (coronaviruset) og bakterier blir funnet på baksiden av munnbindene etter eksponering.

Konklusjon: Kirurgiske munnbind beskytter til en viss grad, men ikke 100%.

Les også tips til hvordan du beskytter deg mot coronaviruset.

Støvmaske med ventil – Åndedrettsvern

Denne masken er helt tett i kanten mot huden og som gir god beskyttelse mot luftbårne partikler (virus, bakterier og støv). Ventilen har et filter som kan byttes. Disse maskene koster mye, men er det som gir absolutt best beskyttelse.

Støvmaske. Foto: 3M

Hva sier Folkehelseinstituttet om bruk av munnbind / maske mot coronaviruset?

Munnbind er først og fremst et tiltak for å unngå smitte fra helsepersonell til pasient. Men, munnbind stopper større partikler og dråper og gir derfor en viss beskyttelse for den som bærer munnbindet.

Problemet er uaktsom og feil bruk

Skal munnbind fungere som beskyttelse må de brukes på riktig måte, og det er her det svikter. De må tas av og på riktig, de må sitte tett til huden rundt munn og nese. Dette er ikke så lett å få til uten opplæring.

I tillegg må munnbind byttes ofte. Det viser seg også at folk tar seg oftere til ansiktet når de har munnbind, dette øker risikoen for smitte.

Slik bruker du munnbind riktig:

  • Det skal dekke både munn og nese.
  • Munnbindet skal ikke berøres med hendene når du tar det av, trekk av med båndene/strikket.
  • Munnbind skal ikke brukes flere ganger.
  • Munnbind kastes i raskbøtten.
  • Vask hendene grundig når du har tatt av munnbindet.

Lurer du på noe angående coronaviruset? Ring informasjonstelefonen 815 55 015.

Frykter du at du kan være smittet av coronaviruset? Ring fastlegen. Får du ikke tak i fastlegen ring legevakten.

You may also like...