Dårlig inneklima kan gi alvorlig syke barn

Det er ditt ansvar at barnet oppholder seg i et rent og optimalt inneklima.

Et dårlig inneklima i boligen, på barnerommet, i barnehagen eller andre steder hvor et barn oppholder seg mye kan medføre alvorlige kroniske lidelser og sykdommer. Barn er sensible for miljøet rundt og ulike typer forurensning voksne ikke reagerer på kan bety alvorlig helseproblemer for et barn.

Hvor store konsekvenser et dårlig inneklima har på det enkelte barnet avhenger av hvor sensibel barnet reagerer og hvor lang tid det eksponeres for ulike typer forurensning.

Inneklima dreier seg stort sett om luften vi oppholder oss i og puster inn. Derfor påvirker et dårlig inneklima i første rekke luftveiene. Reaksjoner i nese, hals og slimhinner er typisk.

Hvilke helseproblemer kan dårlig luft medføre?

Astma

Dette er en av de alvorlige helseproblemene som kan knyttes til et forurenset inneklima. Astma er en betennelse (kronisk) i luftveiene. Det pågår mye forskning på i hvilken grad dårlig inneklima kan gi et barn astma, men det hersker ingen tvil om at dårlig luftkvalitet utløser astma og kan gi lignende symptomer også hos personer som ikke har diagnosen astma.

Forurensning som trigger astma er støv, pollen og hår fra dyr. Røyk fra tobakk er svært irriterende for astmatikere. Astma utløser plager som tung pust og hoste. Astmaplager kan være både svake og sterke og ikke alltid så lett å analysere hos et barn man ikke kan kommunisere med. Hører du pipe- og surklelyder når barnet puster bør du oppsøke lege. Det er ofte vanskelig å skille svake astmasymptomer fra forkjølelse.

Influensa og forkjølelse

Et dårlig inneklima har ofte som konsekvens at luften inneholder mer bakterier. Dårlig utlufting er en typisk årsak til dette. Dette gir økt risiko for luftveissykdommer som forkjølelse og influensa i tillegg til lettere plager som rennende nese.

Slapphet og hodesmerter

Enkelte barn kan bli slappe og trette i et dårlig inneklima. Årsakene til dette kan være mange. Barn har ulik sensibilitet og kroppen kan reagere på mye og svært ulikt fra barn til barn. Derfor er det også vanskelig å finne årsakene til slike plager. Det er heller ikke så lett å forstå helt eksakt hvilke smerter og plager et barn har.

Babycall øker sikkerheten for babyen, se guide.

 

Hudplager og eksem

Forskning viser at forurenset luft kan gi irritasjoner på huden og i verste fall trigge eksem. Eksem er ofte medfødt og eksponeres huden for ulik forurensning kan eksemen aktiveres. Merker du at barnet klør eller har irritert hud må du oppsøke lege slik at årsaken til plagene kan kartlegges.

Utvikling av kreft

Eksponeres et barn for tobakksrøk eller radon kan det gi økt risiko for å utvikle kreft i løpet av livet. Radon har kommet mer i fokus som kilde til kreft og du bør absolutt få sjekket nærmere om boligen ligger i et risikoområde for radongass.

Kort oppsummert er det viktig å sørge for et godt inneklima for både voksne og barn. Vi er forskjellige og reagerer ulikt på dårlig luft og forurensning. Siden barn er svært sensible for slik eksponering er det viktig å ta temaet inneklima på alvor.

Se testvinnere av barnevogn.

SB

You may also like...