Ferskvannsfisk og kvikksølvforurensing

Ferskvannsfisk kan inneholde farlige miljøgifter som kvikksølv. Fiskens størrelse har stor betydning, les mer om hvordan du skal forholde deg til dette.

Plantevernmidler – Hvor farlige er de egentlig og utgjør de en helserisiko?

Hvor mye plantevernmidler er tillatt på frukt og grønnsaker som selges i Norge? Hvor streng er kontrollen og hvilke risikerer du å blir utsatt for?

Unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer

Fisker du krabbe, fisk og skalldyr må du kjenne til forurensningen i området hvor du fisker. Hvilke forholdsregler bør du ta for å unngå miljøgifter?