Ferskvannsfisk og kvikksølvforurensing

Ferskvannsfisk kan inneholde farlige miljøgifter som kvikksølv. Fiskens størrelse har stor betydning, les mer om hvordan du skal forholde deg til dette.

Unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer

Fisker du krabbe, fisk og skalldyr må du kjenne til forurensningen i området hvor du fisker. Hvilke forholdsregler bør du ta for å unngå miljøgifter?