Babycall / babymonitor kjøpeguide – Ønsker du å følge med når babyen sover?

Babycall gjør livet lettere for foreldrene. Hvilken modell skal du velge, hva er viktig å sjekke før kjøp? Hva med strålingen? Se oversiktlig kjøpeguide.

Barnerom og inneklima – gi barnet en god start

Hvordan skaper du et godt sovemiljø for barnet / babyen? Les mer om enkle grep som gir barnet en god start i livet. Et miljøvennlig barnerom er ditt ansvar!

Dårlig inneklima kan gi alvorlig syke barn

Astma og andre problemer og plager i luftveiene kan være en direkte konsekvens av at barnet oppholder seg i et dårlig inneklima. Hva er risikoen?

Slik lydisolerer du boligen

Har du støy i underetasjen, overetasjen eller i naborommet er det mye du kan gjøre for å redusere denne.

Plassering av våpenskap – hva sier loven?

Hvor skal våpenskap plasseres? I egen bolig eller boder og garasjer som er intergert med boligen og hvor kun våpeneier har adgang. Boder i fellesareal og eksterne garasjer er ikke tillatt.

Trenger du boligkjøperforsikring?

Hva dekker boligkjøperforsikringen? En boligkjøperforsikring dekker kostnader til juridisk bistand i en konflikt mellom kjøper og selger av bolig.

Hvordan oppdage muggsopp og fuktskader?

Hvordan oppdager du muggsopp og fuktskader på en enkel måte. Hvordan kan du forebygge slike problemer? Kostnaden ved ikke å handle kan bli stor!

Trygge hjem for eldre gir økt livsglede

Hvordan kan et hjem med enkle tiltak tilpasses de eldre? Eldre som bor hjemme er utsatt for ulykker og uhell. Brannsikkerhet er også et viktig tema.

Barnesikring i hjemmet – hva bør du passe på?

Les mer om hvordan du kan gi små barn en tryggere hverdag ved å ta enkle grep og forholdregler i hjemmet. Det koster lite og har stor betydning.

Leker for barn kan inneholde farlige stoffer

Leker for barn kan inneholde tungmetaller, krom, bly og allergifremkallende formaldehyd. Hvordan kan du best unngå at dine barn blir utsatt for dette?

Fant ikke noen innlegg.