Bomiljøvakthold blir stadig vanligere

Bomiljøvakthold er en effektiv måte å heve sikkerheten og skape et bedre bo- og nærmiljø.

Plassering av våpenskap – hva sier loven?

Hvor skal våpenskap plasseres? I egen bolig eller boder og garasjer som er intergert med boligen og hvor kun våpeneier har adgang. Boder i fellesareal og eksterne garasjer er ikke tillatt.

Er beste fastrente smartere enn flytende rente?

Fastrente eller flytende rente? Ikke lett å svare på, avhenger av flere faktorer. Erfaringsmessig lønner det seg med flytende rente om du kan ta risikoen.

Trenger du boligkjøperforsikring?

Hva dekker boligkjøperforsikringen? En boligkjøperforsikring dekker kostnader til juridisk bistand i en konflikt mellom kjøper og selger av bolig.

Syk i utlandet? – Husk reiseforsikring!

Hvilke forholdsregler bør du ta før du reiser utenlands? Reiseforsikring er viktig, det samme er vaksinering. Hva annet bør du tenke på før du drar?

Velg rett reiseforsikring?

Det er mange ting du må ta stilling til når du skal velge reiseforsikring. Se utførlig oversikt over det viktigste.