Sjekk heftelser på bil før kjøp – du kan miste bilen!

Kjøper du en bruktbil er det viktig at du alltid sjekker om bilen har heftelser. Heftelsene, som regel i form av salgspant, følger bilen og pantehaver/ kreditor kan gjøre krav på bilen om betalinger misligholdes og panten ikke betales når bilen selges.

Kjøper du en bil med heftelser overtar du ikke lån og heftelser personlig, men bilen du har kjøpt kan du risikere å miste på tvangssalg om panten ikke blir slette, og det skjer ved betaling.

Hvordan sjekker du en bil for heftelser?

Det første du må gjøre er å forsikre deg om at bilens registreringsnummer det riktige. Det kan stå feil i annonsen og resultatet blir at du sjekker feil bil. Er du veldig opptatt av å kontrollere grundig kan du også sjekke om rammenummeret i vognkortet stemmer overens med bilens rammenummer.

Deretter kontrollerer du hos Brønnøysundregistrene om det er registrert heftelser på bilen. Denne tjenesten oppdateres daglig men er ikke 100% sikker, det kan utstedes heftelser på bilen i tidsrommet mellom din sjekk i Brønnøysund og tidspunktet du registreres som eier. Det lønner seg å bestille en panteattest, se neste avsnitt.

Størrelsen, beløpet, på heftelsen som blir oppgitt her trener ikke være oppdatert. Denne ajourføres ikke etter hvert som lånet betales. Det oppgitte beløpet er den opprinnelige lånesummen det ble pantet for.

Bestill en panteattest

For å kunne bevise at du var i god tro i forhold til sjekk av heftelser er det smart å bestille en panteattest. Dette er et dokument som viser hvilke heftelser som er på bilen.

Kjøper du en bil med heftelser fra en useriøs selger som ikke sletter panten ligger det an til solid hodepine.

Skulle du havne i en rettslig konflikt med selger i forhold til pant og heftelser på bilen du har kjøpt vil du stå betydelig sterkere rent juridisk når du kan fremlegge en panteattest. En slik attest er gratis og sendes deg enkelt og greit på e-post.

Risikerer du å personlig måtte overta gjelden det er pantet for?

Selgeren av bilen er fortsatt debitor og du overtar ingen gjeldsforpliktelser. Problemet er at gjelden følger bilen, og den mister du gjennom tvangssalg om selgeren ikke betaler den aktuelle gjelden slik at panten blir slettet. Det finnes flere eksempler på at bilkjøpere har mistet bilen på grunn av dette. Du gjør derfor klokt i gjøre alt riktig for å holde deg langt unna slike situasjoner.

Hvordan slettes heftelser?

Det er pantehaver (lånegiver, som regel en bank) som gir melding (slettemelding) til Løsøreregisteret om at en heftelse skal slettes. Dette tar normalt ca. en uke. Går tiden over dette tar du kontakt med pantehaver.

Hva er pant?

Pant betyr at et objekt, i dette tilfellet en bil, er stilt som sikkerhet, som regel for lånet bilen ble finansiert med. Den som eier pant har dermed også en eierrett til objektet det er pant i. I praksis er dette finansieringsinstitusjonen som finansierte bilen. Pantebeløpet er det samme helt til hele gjelden er betalt, det vil derfor ikke være den reelle restgjelden som står oppgitt når du sjekker hvor mye en bil er pantet for.

En panterett går også foran andre kreditorer om bileieren skulle havne i økonomisk trøbbel. Betaler ikke låntageren billånet er det en relativt enkel sak for panteeier å tvangsselge bilen.

Kjøper du en bil med pant er det viktig at panten innfris når du overtar bilen.

Sture Bjørseth

You may also like...