Gjenvinning av avfall – hva kan du levere?

Hvilket avfall kan du levere gratis, hvilket må du betale for og hvilket avfall får du ikke levere på gjenvinningsmottak?

Farlig avfall – ditt ansvar!

Hva er farlig avfall, hvilke regler gjelder for levering til gjenvinningsstasjon, hvordan skal farlig avfall oppbevares?