Vernehansker – hvilke typer har du å velge i?

Hendene er utsatt under arbeid med farlige vesker og kjemikalier, verktøy og krevende materialer. Slurver du med å beskytte hendene risikerer du alt fra irritert og smertefull hud til alvorlige helseproblemer og sykdom. Mange av kjemikaliene som benyttes i for eksempel industrien og byggebransjen er svært giftige og skadelige.

Hvilke typer vernehansker er aktuelle?

Det viktigste er at hanskene gir tilstrekkelig beskyttelse i forhold de farene og den belastingen hendene utsettes for. Det er mange typer fare. Vesker og kjemikaler krever hansker som tåler alt fra mildere kjemikalier til sterke kjemiske og etsende stoffer. Bare en dråpe på huden kan forårsake stor smerte og skade. Kjøper du slike hansker må du forsikre deg om at er godkjente for eksponering mot de stoffene du kommer i kontakt med. Her er det mange varianter og ulik merking på hanskene. Et tips er å bruke sikkerhetsdatabladene for de stoffene hanskene skal eksponeres mot. Der står den nødvendige informasjonen slik at du kan kontrollere dette opp mot merkingen på hansken.

Arbeidshansker for metallhåndtering og for hendene krevende oppgaver

Er du i kontakt med spisse gjenstander i metall eller glass skal hanskene beskytte mot kutt og stikk. Eksponeres hendene for grove materialer gir det stor slitasje på huden og det er viktig med hansker som både gir et godt grep og god beskyttelse.

Ett problem med arbeidshansker er lite følsomhet i fingrene, det blir vanskeligere å håndtere små deler og verktøy. Her kan tynne, men svært sterke, engangshansker fungere. Bilmekanikere bruker slike hansker, de gir god beskyttelse samtidig som de gjør det mulig å holde på med finmekanikk.

Vær og vind krever også sitt av arbeidshanskene og vanntette hansker samt forede og varme hansketyper finnes det et stort utvalg av.

Flere typer materialer

Arbeids- og vernehansker lages i ulike materialer alt ettersom hvilken funksjon de skal ha samt hva de skal beskytte mot.

Kunstige materialer er mye brukt i forbindelse med vesker og kjemikalier. Gummi finnes både naturlig (lateks) og syntetisk (nitril). Lateks er både fleksibelt og slitesterk i tillegg til at det gir god beskyttelse mot mange stoffer. Nitril har også disse egenskapene og hanskene har god friksjon og gir et godt grep.

Polyuretan, Neopren og PVC er andre materialer som er mye brukt.

Skinn har gode egenskaper

Ekte skinn har mange egenskaper som egner seg godt i arbeids- og vernehansker. Alt ettersom hvilke egenskaper man er ute etter brukes skinn fra storfe, geit og gris. Skinn fra gris har for eksempel gode pusteegenskaper, geiteskinn er slitesterkt og mykt og egner seg til «finere og presise» arbeidsoppgaver.

Det tykkeste skinnet kommer fra storfe og er det foretrukne skinnet i forhold til slitasjestyrke.

Tekstilmaterialer er også mye brukt. Alt ettersom er dette også sterke materialer som tåler slitasje og har ulike egenskaper. Mye brukt er Akryl, Polyseter, Nylon og Aramid.

Sjekk merkingen

Verneutstyr som brukes i Norge skal være CE merket. Det gir en garanti for at produktet tilfredsstiller alle krav fra myndighetene både for materialer, form og design og funksjonalitet.

Vernehansker for bruk i forbindelse med kjemikalier skal være spesifikt merket for dette, både i forhold til generell beskyttelse og for beskyttelse mot bestemte kjemikalier. Blant annet gjennom en skala fra 1 til 6 som viser hvor god beskyttelse de gir, det vil si hvor lang tid en bestemt veske bruker for å trenge gjennom materialet i hansken.

Hanskene må holdes i orden

Skal vernehansker beholde komfort og de beskyttende egenskapene må de vedlikeholdes. Det er viktig med grundig rengjøring etter bruk. Blir sterke kjemikalier værende på hansken vil dette kunne skade materialet og egenskapene reduseres. Er materialet skadet og det har oppstått sprekker og hull er hanskene verdiløse som vernehansker. 

SB

You may also like...