Sprer din smart-TV informasjon om dine TV-vaner?

Ifølge en omfattende studie utført av forskere fra Northeastern University og Imperial College London deler produsenter av smart tv og tv bokser persondata med bedrifter som Google, Facebook og Netflix.

Når en TV er koblet mot internett er det også mulig å hente ut informasjon om det som skjer på TV’en, hvilke programmer du ser på og når, hva viser du interesse for osv. Dette skjer uten at du er klar over det. Det blir det samme som når du bruker internett.

Hvordan hentes informasjonen?

Studien viser at informasjonen hentes fra TV-en, TV boksen og gjennom applikasjoner i TV-en. Alt henger sammen og er en applikasjon installert vil denne kunne ha kontinuerlig tilgang til din smart tv og hente ut informasjon selv om du ikke bruker denne applikasjonen til enhver tid. Forskerne har i studien funnet at Netflix har tilgang til informasjon om det som skjer på en TV hvor Netflix er installert, også når du ikke bruker Netflix. Dette benekter Netfilix.

TV boksen er også sentral i denne problematikken siden all informasjon passerer gjennom.

Hvem gir informasjon til hvem?

I den nevnte studien har forskerne avslørt at flere TV produsenter, blant annet Samsung og LG, deler informasjon med Google, Netflix og Facebook. Studien viser også at det samme er tilfelle for flere TV bokser i England og USA.

Hvilken informasjon deles?

Mye av informasjonen er kryptert. Forskerne har derfor ikke full oversikt over innholdet i informasjonsstrømmen. Aktuelle data er tidspunktet du ser på TV, det betyr at man vet når du er hjemme. Informasjon om hva du ser på og hva du ikke ser på kan tolkes sammen annen informasjon og dermed brukes i markedsføringsøyemed. Hvorfor er dine TV-vaner så interessante?

Det som ligger bak mye av dette er ønsket om å målrette annonseringen til den enkelte person. Jo mer annonsørene og annonsemediene vet om deg, desto mer treffsikker gjør de reklamen. Mer treffsikker reklame betyr bedre betalt for å distribuere denne. Ser du for eksempel mye på program om mat vil mat relaterte annonsører være interessert i deg, og betale godt for å nå deg gjennom reklame.

Hva svarer aktørene?

Financial Times har sett nærmere på denne studien og konfrontert blant annet Facebook, Netflix og Google med påstandene. Disse svarer at informasjonen som hentes er begrenset og kun brukes i forhold til vanlig bruk av deres applikasjoner.  

Hva er problemet?

Vi legger igjen digitale spor over alt og at dette også skjer på Smart TV-en er egentlig ikke så overraskende. Det er vel heller ikke så dramatisk sett i forhold til all informasjonen vi legger igjen i søkemotorer og annen aktivitet på internett. Store aktører som Google og Facebook ønsker å samle mest mulig informasjon om deg for å kunne tilby deg målrettede annonser. Eventuell informasjon om dine TV-vaner er bare en del av dette.

Denne studien ble utført i England og USA, vi vet ikke om alt dette skjer på norske smart TV, men hvorfor skulle ikke det være tilfelle? Dette er garantert et tema vi får høre mer om fremover og som vi vil følge opp.