Radonmåling skal utføres i alle utleieboliger

Strålevernet har gjennom Strålevernforskriften regulert kravet til måling av radonnivået i utleieboliger. Forskriften er fra 1. januar 2014 og er noe alle utleiere av bolig må forholde seg til. Radonmåling handler om å ta ansvar.

Strålevernforskriften sier følgende om radonmåling i utleieboliger:

§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense
(…) Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. […] dersom radonnivået overstiger 100 Bq/ m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/ m3 i slike bygninger og lokaler.
§ 4. Definisjoner
(…) radonnivå: Radonkonsentrasjonen i luft bestemt i tråd med til enhver tid gjeldende måleprosedyre fastsatt av Statens strålevern

Hva er grenseverdi for radonnivået?

Alle som utleiere av bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk gjennomførbart å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrommene. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften og du kan ikke leie ut bolig med et radonnivå høyere enn dette.

Når må utleier redusere radonnivået og gjøre tiltak?

Overstiger radonnivået 100 Bq/m3 skal tiltak for å redusere dette alltid gjennomføres.

Du oppholder deg mange timer i døgnet på soverommet og det er viktig at radonnivået i inneluften er så lav som mulig og ikke overskrider grenseverdiene.

Dette er tiltaksgrensen ifølge strålevernforskriften. Det medfører at om du måler radonnivåer som er høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 125, 300 eller 1000 Bq/m3, må du som utleier umiddelbart sette igang tiltak for at radonnivåene skal bli så lave som praktisk gjennomførbart. Uansett skal nivåene ikke overstige 200 Bq/m3 (grenseverdien). Når tiltakene er gjennomført må du gjøre nye målinger for å forsikre deg om at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Sjekk hvordan grunnforholdene er hvor du bor.

Et radonproblem i en utleiebolig kan kun kontrolleres med en radonmåling.

Kravet om radonmåling gjelder alle typer utleieboliger

Strålevernforskriften gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, bedrifter og privatpersoner. Dette inkluderer både leiligheter og hybler, også i direkte tilknytning til egen bolig. Kravet gjelder også for institusjoner dersom beboerne betaler leie.

Utleier har ansvaret for måling av radonnivået i utleieboliger

For å stadfeste radonnivået i en utleiebolig må utleier selv sørge for å få gjennomført en radonmåling. Utleieboliger måles og kontrolleres på samme måte som ordinære boliger.

Krav til dokumentasjon av radon

Utleier skal kunne dokumentere at radonnivåene i boligen er forsvarlige og under grensverdien. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt offentlig tilsyn. Det er ikke noe krav om at dokumentasjonen skal registreres hos myndighetene.

Hvem har ansvaret for tilsynet?

Den primære tilsynsmyndighet er den enkelte kommune. I tillegg kan Strålevernet føre tilsyn med og kontrollere at de gjeldende grenseverdiene og tiltaksgrensene blir overholdt.

Hva med borettslag og sameier?

Er du eier eller andelseier og leier ut sameie- eller borettslagsleilighet har du plikt til å overholde kravene til radonmåling og radonnivå i strålevernforskriften. Bor du selv i leiligheten og ikke leier ut noen del av den er du ikke omfattet av kravene. Strålevernet oppfordrer uansett alle boligeiere til å gjennomføre en grundig måling av radonnivåene i boligen og eventuelt gjennomføre de nødvendige tiltak slik at radonverdiene bringes ned på et forsvarlig nivå.

Les Statens Stråleverns tips vedrørende radonmåling i utleieboliger.

Sture Bjørseth

You may also like...