Hvordan holde varmen når strømmen går?

Går strømmen fungerer varmekilder som vedovn, peis, gassovn, oljeovn eller nødaggregat utmerket. Husk gass og/eller olje og fyrstikker.

Trenger du boligkjøperforsikring?

Hva dekker boligkjøperforsikringen? En boligkjøperforsikring dekker kostnader til juridisk bistand i en konflikt mellom kjøper og selger av bolig.