Babycall / babymonitor kjøpeguide – Ønsker du å følge med når babyen sover?

Babycall gjør livet lettere for foreldrene. Hvilken modell skal du velge, hva er viktig å sjekke før kjøp? Hva med strålingen? Se oversiktlig kjøpeguide.

Barnerom og inneklima – gi barnet en god start

Hvordan skaper du et godt sovemiljø for barnet / babyen? Les mer om enkle grep som gir barnet en god start i livet. Et miljøvennlig barnerom er ditt ansvar!

Sprer din smart-TV informasjon om dine TV-vaner?

Hva vet andre om dine TV-vaner? En studie viser at produsenter av smart-TV selger informasjon om dine TV vaner til annonse- og mediabedrifter.

Gift og kjemikalier i barneklær og leker

Belastningen for helse- og miljø avhenger både av hvilke kjemikalier, materialer og produksjonsmåter som anvendes.

Gjenvinning av avfall – hva kan du levere?

Hvilket avfall kan du levere gratis, hvilket må du betale for og hvilket avfall får du ikke levere på gjenvinningsmottak?

Farlig avfall – ditt ansvar!

Hva er farlig avfall, hvilke regler gjelder for levering til gjenvinningsstasjon, hvordan skal farlig avfall oppbevares?

Dårlig inneklima kan gi alvorlig syke barn

Astma og andre problemer og plager i luftveiene kan være en direkte konsekvens av at barnet oppholder seg i et dårlig inneklima. Hva er risikoen?

Skal du velge flytevest eller redningsvest?

Hvor mye sikkerhet trenger du? Forskjellen på flytevest og redningsvest er kragen som holder hodet over vann samt stabiliteten. Få flere tips og les guide.

Redningsvest for barn – her er det viktigste

Generelt anbefales det at barn bruker en tradisjonell redningsvest. Denne har krake som gir god støtte og holder hodet over vannet. I tillegg vil personen holdes stabil og i en gunstig stilling i vannet.

Radon måling med sporfilm

Radonmåling med sporfilm er veldig enkelt og noe alle kan organisere selv. Hvordan fungerer sporfilm, hvordan gjennomføres målingen, hvor raskt får du resultatene?

Radongass og radon skal du ta på alvor

Radon er en usynlig og skadelig edelgass som ikke avgir lukt, derfor er den også farlig. Norge er et av de landene i verden med størst risiko for radon.

Radon og helserisiko – hva er sammenhengen?

Radongass forårsaker lungekreft og 300 nordmenn dør hvert år pga av dette. Røyker man i tillegg til å bli eksponert for radon øker risikoen dramatisk.

Radonmåling skal utføres i alle utleieboliger

Hvilket ansvar har du som utleier når det gjelder radonnivåene i boligen du leier ut? Kort fortalt har du et stort ansvar, alle som leier ut bolig må foreta målinger av radonnivået. Les mer..

Hvilke radontiltak fungerer best for din bolig?

Hvilke tiltak kan du gjennomføre om inneluften i din bolig har for høye nivå radon? Først må du finne radonkilden, deretter må du velge effektive tiltak.

Radonkart og alunskiferkart

Radongass i for store konsentrasjoner er helsefarlig og en viktig årsak til lungekreft. Se på radonkartet og jjekk om din bolig står på berggrunn som avgir uran.

Radioaktiv stråling – radon

Radioaktiv stråling finnes overalt. Hva er radioaktiv stråling, hvor skadelig er det og hvilken sammenheng har det med den helsefarlige radongassen?

Trenger du boligkjøperforsikring?

Hva dekker boligkjøperforsikringen? En boligkjøperforsikring dekker kostnader til juridisk bistand i en konflikt mellom kjøper og selger av bolig.

Kjøp av barnesete / bilstol – hva er viktig å tenke på?

Hvilket barnesete skal du velge? Utvalget er stort og de fleste modeller fungerer bra. Men, det er en del ting du bør vite før du velger bilstol.

Trygge hjem for eldre gir økt livsglede

Hvordan kan et hjem med enkle tiltak tilpasses de eldre? Eldre som bor hjemme er utsatt for ulykker og uhell. Brannsikkerhet er også et viktig tema.

Sikring av barn i bil – hvordan og hvorfor?

Hvilke løsninger bør du velge, hva sier loven? Hvilken bilstol? Barnas sikkerhet i bilen er sjåførens ansvar. Vi har laget en kort oversikt over det viktigste om sikring av barn i bil.

Barnesikring i hjemmet – hva bør du passe på?

Les mer om hvordan du kan gi små barn en tryggere hverdag ved å ta enkle grep og forholdregler i hjemmet. Det koster lite og har stor betydning.

Hvordan sikre de minste barna på bussen?

Barn er svært sårbare i trafikkuhell, ikke minst som busspassasjerer. Les om hva Trygg Trafikk anbefaler for å sikre barna i turbuss og bybuss.

Leker for barn kan inneholde farlige stoffer

Leker for barn kan inneholde tungmetaller, krom, bly og allergifremkallende formaldehyd. Hvordan kan du best unngå at dine barn blir utsatt for dette?

Radonmåling – Hvor mye radongass er det i din bolig ?

Hva er radon, hvor kommer det fra, hvordan måler du radonnivået og hvilke tiltak bør du ta om nivået i din bolig er for høyt? Les mer om det viktigste om radon og radonmåling.

Fant ikke noen innlegg.