Babycall / babymonitor kjøpeguide – Ønsker du å følge med når babyen sover?

Babycall gjør livet lettere for foreldrene. Hvilken modell skal du velge, hva er viktig å sjekke før kjøp? Hva med strålingen? Se oversiktlig kjøpeguide.

Barnerom og inneklima – gi barnet en god start

Hvordan skaper du et godt sovemiljø for barnet / babyen? Les mer om enkle grep som gir barnet en god start i livet. Et miljøvennlig barnerom er ditt ansvar!

Sprer din smart-TV informasjon om dine TV-vaner?

Hva vet andre om dine TV-vaner? En studie viser at produsenter av smart-TV selger informasjon om dine TV vaner til annonse- og mediabedrifter.

Gift og kjemikalier i barneklær og leker

Belastningen for helse- og miljø avhenger både av hvilke kjemikalier, materialer og produksjonsmåter som anvendes.

Gjenvinning av avfall – hva kan du levere?

Hvilket avfall kan du levere gratis, hvilket må du betale for og hvilket avfall får du ikke levere på gjenvinningsmottak?

Farlig avfall – ditt ansvar!

Hva er farlig avfall, hvilke regler gjelder for levering til gjenvinningsstasjon, hvordan skal farlig avfall oppbevares?

Dårlig inneklima kan gi alvorlig syke barn

Astma og andre problemer og plager i luftveiene kan være en direkte konsekvens av at barnet oppholder seg i et dårlig inneklima. Hva er risikoen?

Skal du velge flytevest eller redningsvest?

Hvor mye sikkerhet trenger du? Forskjellen på flytevest og redningsvest er kragen som holder hodet over vann samt stabiliteten. Få flere tips og les guide.

Redningsvest for barn – her er det viktigste

Generelt anbefales det at barn bruker en tradisjonell redningsvest. Denne har krake som gir god støtte og holder hodet over vannet. I tillegg vil personen holdes stabil og i en gunstig stilling i vannet.

Kjøp av barnesete / bilstol – hva er viktig å tenke på?

Hvilket barnesete skal du velge? Utvalget er stort og de fleste modeller fungerer bra. Men, det er en del ting du bør vite før du velger bilstol.

Trygge hjem for eldre gir økt livsglede

Hvordan kan et hjem med enkle tiltak tilpasses de eldre? Eldre som bor hjemme er utsatt for ulykker og uhell. Brannsikkerhet er også et viktig tema.

Sikring av barn i bil – hvordan og hvorfor?

Hvilke løsninger bør du velge, hva sier loven? Hvilken bilstol? Barnas sikkerhet i bilen er sjåførens ansvar. Vi har laget en kort oversikt over det viktigste om sikring av barn i bil.

Barnesikring i hjemmet – hva bør du passe på?

Les mer om hvordan du kan gi små barn en tryggere hverdag ved å ta enkle grep og forholdregler i hjemmet. Det koster lite og har stor betydning.

Hvordan sikre de minste barna på bussen?

Barn er svært sårbare i trafikkuhell, ikke minst som busspassasjerer. Les om hva Trygg Trafikk anbefaler for å sikre barna i turbuss og bybuss.

Leker for barn kan inneholde farlige stoffer

Leker for barn kan inneholde tungmetaller, krom, bly og allergifremkallende formaldehyd. Hvordan kan du best unngå at dine barn blir utsatt for dette?

Fant ikke noen innlegg.