Hva er BankID?

I den fysiske verden bruker vi pass og førerkort som identifikasjon. I den elektroniske bruker vi nå BankID. Når vi signerer et dokument i den fysiske verden bruker du en penn, i den elektroniske BankID. Fordelen er vi slipper å møte opp personlig eller sende dokumenter i posten. 

Alle norske banker tilbyr BankID  og hele systemet er basert på en samordnet infrastruktur som banknæringen og Finans Norge står bak. De aller fleste norske har og bruker BankID. BankID er en av flere verktøy som skal hindre at vi blir svindlet på internett.

Hvordan fungerer Bank ID – BankID Mobil

Det finnes to typer BankID, en er lagret i banken, den andre på mobilen. Den vanligste er banklagret, dvs hos Nets. På mobilen er den lagret på sim-kortet. Med banklagret BankID anvender du fødselsnummer, kode fra kodebrikke og et passord for pålogging. På mobil anvender du mobilnummer, fødselsdato og pinkode.

BankID  er et elektronisk sertifikat lagret hos Nets, det er ikke lagret i kodebrikken. Engangskoden får du fra en kodebrikke eller via SMS. 

Les også: Tips til trygg bruk av nettbanken.

Hvordan beskyttele koder og passord?

  • Lær deg passordet utenat. Ikke lagre passord eller koder på papir eller på pc/mobil.
  • Ikke bruksamme passord som du bruker på andre tjenester. 
  • Passord skal ha 8 tegn eller mer. 
  • Bruk alltid en kombinasjon av bokstaver, tall og spesialtegn.
  • Passord skal endres minst en gang pr år.
  • Ikke lag enkle passord.
  • Logg alltid av når du har anvendt BankID.
  • Oppgi aldri passord til andre, uansett!

Hvor får du BankID?

Kontakt banken så har du BankID ganske umiddelbart, banken ordner alt. Aldersgrensen er 15 eller 18 år, avhengig av bank.

BankID anvendes ikke bare i nettbanken

BankID  kan du anvende også til pålogging på offentlige tjenester, åpne Digipost og signere avtaler og dokumenter.

Offentlige tjenester

BankID bruke som pålogging til stadig flere offentlige tjenester, for eksempel Altinn.no, Skatteetaten.no, helsenorge.no, NAV.no og Lånekassen. 

Sikker e-post

Du har tilgang til sikker e-post i Digipost fra Posten gjennom BankID. 

Netthandel 

I nettbutikker brukes BankID ved betaling med kort.

BankID er en enkel og sikker identifisering i næringslivet. Mange bedrifter har tjenester kunder og samarbeidspartnere skal logge seg på. da kan BankID være en pålitelig og sikker løsning.

Medlemsorganisasjoner

Organisasjoner og klubber kan bruke BankID til å registrere og autorisere medlemmer.

Signere dokumenter

Elektronisk dokument- og avtalesignering er like forpliktende som signering på papir. Men, det er noen unntak, testamente og avtaler om leieforhold. 

BankID kommer til stadig viktigere fremover og har du ennå ikke skaffet deg BankID er det på tide å sette i gang. Gå inn på nettbanken, der finner du mer informasjon om hvrodan denne prosessen er i din bank.

Ivrig bruker av Facebook? Her er noen tips for sikker bruk.

Sture Bjørseth

You may also like...