Hvilke regler gjelder for rømningsvei gjennom vindu?

Vinduene er en naturlig rømningsvei fra en bygning. Her er en kort oversikt over hvilke krav som stilles for at et vindu skal blir godkjent som rømningsvei.

Her kan du lese mer om:

  • Krav til vinduets størrelse
  • Betydningen av avstand til bakken
  • Krav til vinduets funksjon
  • Reglene for å godkjenne takvindu som rømningsvei

Vinduet må være stort nok

Det første kravet som må være oppfylt om et vindu skal være en godkjent rømningsvei er at det har en størrelse som gjør det mulig å evakuere. I følge reglene kreves det en bredde på minst 50 cm og en høyde på minst 60 cm. I tillegg skal summen av bredde og høyde være minst 150 cm. Det betyr at om vinduet er 70 cm bredt må høyden være 80 cm (70+80=150).

Vindu under fem meter fra bakken

Er det under fem meter fra bakken og opp til nedre kant av vinduet er vinduet godkjent som rømningsvei. Fem meter er høyt men de fleste vil kunne komme seg ned fra et denne høyden uten alvorlige skader.

Har du oppholdsrom i kjelleren kan lese her.

Vindu over fem meter fra bakken

Er avstanden mellom bakken om vinduets nedre kant over 5 meter er vinduet kun godkjent som rømningsvei om det i tillegg er montert evakueringsutstyr. Vanlig utstyr for evakuering er ulike typer brannstiger og branntau. Alt utstyr skal være godkjent.

Det optimale er at vinduet er sidehengslet. Slike vinduer åpnes lett og holder seg åpent. Topphengslede vinduer derimot, avhengig av modell, er både tyngre å åpne og problematisk å holde skikkelig åpne under evakuering. Alle vinduer som skal fungere som rømningsvei skal ikke kunne låses med nøkkel.

Evakuering gjennom takvindu

Takvindu er i utgangspunktet ikke en optimal rømningsvei, men det finnes gode løsninger også for slike. Det er viktig at avstanden fra gulvet og opp til vinduet ikke er over 1 meter. I tillegg må størrelsen på vinduet være minimum 50 cm bredde og 60 cm høyde og at summen av bredde og høyde skal være minimum 150 cm. Du finner mer informasjon om dette hos produsentene av takvinduer, for eksempel Velux.

Husk at du må søke om godkjennelse i hvert enkelt tilfelle.

Du kan også se nærmere på oversikten over alt innholdet vi har om rømningsveier, om hvilket ansvar du har om du leier ut bolig.  For å gjøre evakueringen tryggere for alle i familien anbefaler brannvesenet at dere gjennomfører brannøvelse med jevne mellomrom.

SB

You may also like...