Slik velger du rett vernesko

Hva er viktig når du skal velge vernesko? Riktig og tilstrekkelig beskyttelse, passform og komfort er viktig på lange arbeidsdager. Se flere tips.

Øyevern -velg riktig, ikke risiker synet!

Hvordan velger du rett øyevern? Les om valg av riktig øyevern, ulike typer vernebriller og verneskjermer. Hvorfor er det viktig med verneutstyr for øynene?

Vernehansker – hvilke typer har du å velge i?

Vernehansker er viktig om du kommer i kontakt med alt fra kjemikalier til metallspisser. Her er en guide til hvordan du velger riktig hansker.

Du kan ikke bli oppsagt uten saklig grunn

En oppsigelse skal være saklig og begrunnet. I tillegg skal oppsigelsesprosessen følge loven. hva kreves av arbeidsgiver, hva kreves av den oppsagte?

Hvordan skal du forholde deg under et terroranslag?

Franske myndigheter har laget en guide til hvordan man skal forholde seg under et væpnet terroranslag. Her kan du lese hovedpunktene i guiden.

Farer og sykdom på ferie – ta riktige forholdsregler

På vei til ferie i varme strøk? Hvilke farer bør du ta høyde for slik at ferien blir så rolig og behagelig som du fortjener? Med enkle forholdsregler unngår du problemer. Se våre tips.

Hvilke områder har du lov til å overvåke med videokamera?

Videoovervåkning er underlagt strenge regler. Har du planer om å anskaffe overvåkingskamera må du sjekke hvilke lover og regler du må forholde deg til.

Hva kreves for at lydopptak skal være lovlig?

Skal et lydopptak være lovlig er det visse krav som må oppfylles, blant finnes det en informasjonsplikt og krav om samtykke. Les mer om hvilke samt hva som kreves i forbindelse med lydopptak.

Lydopptak av samtaler – hvilke regler gjelder?

Opptak av lyd og kommunikasjon kan være nyttig i mange sammenhenger. En virksomhet som gjør lydopptak må oppfylle visse vilkår etter personopplysningsloven. Hvilke lover og regler gjelder, hva er det viktig å ta hensyn til?

Kameraovervåking – hva er lovlig?

Skal du video overvåke et område eller en bygning er det mange lover og regler og forholde seg til. Her får du en oversikt over det viktigste.

Drone og kamera – hva er lov?

Drone flyging er blitt en populær hobby. Som droneflyger har du et stort ansvar. Hva bør du ta hensyn til og hvilke lover og regler du må forholde deg til?

Hvilke typer vaksine er aktuelle før reisen?

Reisevaksine bestemmes av hvor du skal reise samt din egen helse. Les mer om de viktigste vaksinene og hvilke vaksinasjoner som er aktuelle.

Medisin og legemidler på utenlandsreise

Tar du med medisin og legemidler til utlandet er det regler du må følge, avhengig av hvilke legemidler og hvor reisen går. Det er viktig å kunne reglene.