Overvåkingskamera – Komplett kjøpeguide (2021)

Hvilken modell overvåkningskamera skal du velge? Hvor stor kameravinkel? Trådløs eller med kabel? Hvilken bildekvalitet og oppløsning? Se flere tips.

Hvilke områder har du lov til å overvåke med videokamera?

Videoovervåkning er underlagt strenge regler. Har du planer om å anskaffe overvåkingskamera må du sjekke hvilke lover og regler du må forholde deg til.

Hva kreves for at lydopptak skal være lovlig?

Skal et lydopptak være lovlig er det visse krav som må oppfylles, blant finnes det en informasjonsplikt og krav om samtykke. Les mer om hvilke samt hva som kreves i forbindelse med lydopptak.

Lydopptak av samtaler – hvilke regler gjelder?

Opptak av lyd og kommunikasjon kan være nyttig i mange sammenhenger. En virksomhet som gjør lydopptak må oppfylle visse vilkår etter personopplysningsloven. Hvilke lover og regler gjelder, hva er det viktig å ta hensyn til?

Kameraovervåking – hva er lovlig?

Skal du video overvåke et område eller en bygning er det mange lover og regler og forholde seg til. Her får du en oversikt over det viktigste.

Drone og kamera – hva er lov?

Drone flyging er blitt en populær hobby. Som droneflyger har du et stort ansvar. Hva bør du ta hensyn til og hvilke lover og regler du må forholde deg til?