Hva med barnas sikkerhet på Facebook?

Barn og Facebook, de aller fleste foreldre møter før eller siden problematikken rundt barnas bruk av Facebook. Dette kan by på utfordringer og skape konflikter. Det er av mange grunner umulig å stenge barna ute fra Facebook  og andre sosiale media. Derfor er det viktig å ha et proaktivt forhold til dette. Nettvett for barn er noe du må ta på alvor.

Aldersgrense, når skal barnet bli bruker av Facebook?

Dette avhenger av flere faktorer. I utgangspunktet er aldersgrense på Facebook i følge amerikansk lov 13 år. Denne loven gjelder derimot ikke i Norge og Medietilsynet mener det er uproblematisk at barn under 13 år bruker Facebook.

Mye avhenger av hvor modent barnet er. Å vurdere dette opp mot bruk av Facebook er ikke så lett, men det viktigste er sikre seg at barnet er modent nok til å ha respekt for de problematiske sidene. Barnet må forstå at det er regler som må følges i forhold til hva man skriver, publiserer og ikke minst hvordan man skal forholde seg til fremmede som søker kontakt. Forstår barnet dette er det ingen grunn til å skjerme barnet for Facebook.

Facebook skjermer mindreårige

Barn kan bli eksponert for feil ting både på Facebook og andre nettsider, det gjelder å lære nettvett.

Personer under 18 år har en ekstra beskyttelse. Når du legger ut en post på facebook kan du velge hvem det skal være synlig for. Velger du ”alle” vil det bli synlig for alle. Dette gjelder derimot ikke om brukeren er under 18 år. For denne bruker gruppen vil publisering til ”alle” bety at den kun blir synlig for venner, venner av venner og de gruppene/nettverk barnet er medlem. Dette vil heller ikke bli være synlig i søkemotorer. Dette bidrar til økt sikkerhet for barnet, selvfølgelig under forutsetning av at riktig alder oppgis til Facebook.

Hvilke krav skal du stille?

Det første er å gjøre det klart for barnet, og få aksept for, at bruk må foregå i et samarbeid med foreldrene. Barnet skal ikke få slippe til helt på egen hånd, en voksen må kontrollere det hele, uten å gi barnet en følelse av å bli overvåket.

Du bør også være Facebook bruker

Er du ikke allerede bruker bør du opprette en profil og bli facebookvenn med barnet. På denne måten kan du følge med på hva barnet publiserer og forsikre deg om at alt går som skal. Du får også innsikt i hva som publiseres i vennekretsen og forstå barnets ”internett-miljø” bedre. Å vite at foreldre følger med gjør barnet også mer bevisst på å gjøre ting riktig.

Du skal vite barnas passord

Du må til enhver tid ha tilgang til barnets passord og Facebook konto. Slik kan du forsikre deg om at du har full oversikt og ikke for eksempel er utestengt fra å se visse deler av det barnet publiserer. Det holder å ta en sjekk med jevne mellomrom.

Sjekk personverninnstillingene

Dette må du gjøre når profilen opprettes samt sjekke med jevne mellomrom. Dette er veldig enkelt tilgjengelig oppe til høyre på Facebooksiden. Det lønner seg å ta seg tid til å sette seg inn i dette, også for din egen del. Her finner du Facebooks retningslinjer for barn og sikkerhet.

Facebook er et fantastisk nettverk ditt barn vil ha stor glede av om bruken er riktig, og det er også ditt ansvar!

Her er flere tips til hvordan du kan sikre barnet bedre i hjemmet.

SB

You may also like...