Velg rett reiseforsikring?

Hvordan velge rett reiseforsikring?

Hvordan type reiser skal forsikringen gjelde for?

Forsikringsselskapene har definert en reise som et opphold fra den plassen du bor på og som du skal tilbake til etter reisens slutt. Enkelte selskap stiller krav om at reisen har en varighet på minst en natt. Dette varierer fra selskap til selskap og hvilken forsikring du har tegnet.

Reisens lengde i antall dager er også et tema. Forsikringsselskapene har en øvre grense, går du utover denne må det tegnes en ekstraforsikring da reisen blir sett på mer som et opphold. Det er også visse begrensninger i forhold til hvor du reiser. Drar du til vanskelig tilgjengelig steder hvor det er svært utfordrende for selskapet å oppfylle forpliktelsene for en reiseforsikring må det tegnes en annen forsikring. Eksempel på slike reisemål er ekstreme turer til Antarktis eller Himalaya.Ta kontakt med selskapet så finner dere den rette forsikringsavtalen.

Hvilke personer skal reiseforsikringen omfatte?

Dette blir opp til deg. Er dere ett par eller familie kan det lønne seg med forsikringspakke hvor flere er inkludert. Det er naturlig at forsikring for små barn inngår i foreldre eller verges forsikring. 

Reiseforsikringens omfang

Det vanligste å inkludere i forsikringen er:

Reisegods: Dette omfatter alle objektene du har med deg inkludert kontanter, pass og reisedokumenter.

Ulykke: Alle typer uhell og ulykker. Skjer det noe blir det fort store kostnader. Egne regler gjelder for dødsfall og invaliditet.

Sykdom: Omfatter alvorlig sykdom som medfører utgifter til behandling medisiner.

Hjemtransport: Kostnader til reise hjem i forbindelse med sykdom og død. Dette er ofte svært kostbare transporter.

Ansvar: Kostnader i forbindelse med skader du selv har påført andre eller annens eiendom under reisen.

Hva omfatter reiseforsikringen ikke?

Det finnes mange unntak i forsikringvilkårene og det er store forskjeller mellom ulike forsikringsselskap. Bruk litt tid på å finlese vilkårene, så slipper du overraskelser om det skulle skje noe. 

Les hvordan du kan redusere risikoen for å bli syk på ferietur.

Typiske unntak er:

– Turer til steder med stor risiko, krig og terrorisme

– Ekstremsport

– Biler, båter og campingvogner må ha egen forsikring

– Sykkel omfattes av reiseforsikring om den brukes utenfor forsikringstagers bostedskommune

– Øvre tak på dekning av objekter med høy verdi inkludert penger

– Sykdom relatert til svangerskap

– Uaktsomhet og spesielt risikofylt oppførsel

Hva bestemmer forsikringspremien?

  • Hvor mange personer skal forsikringen omfatte?
  • Hvilket tidsrom skal forsikringen gjelde for?
  • For hvor lange reiser uten at det må tegnes en tilleggsforsikring?
  • Hvor du reiser, begrenser du deg til Skandinavia blir det rimeligere
  • Reisegodsets verdi
  • Ulykkesforsikring: Tillegg i prisen hvis du vil utvide erstatningssummene.
  • Avbestillingsforsikring eller ikke
  • Medlemstilbud

Avviker din reise fra det normale må du opplyse om dette og tegne en forsikring som dekker alt. Dette gjelder for eksempel reiser til krigsområder, ekstremsport og risikofylte aktiviteter og ekspedisjoner for å nevne noe. Ta kontakt med forsikringsselskapet om du er i tvil.

Hvilke regler gjelder for å ta med medisiner på utenlandsreise? 

Hva med egenandelen?

Lommetyver trives på kaotiske strender.

Denne har mye å si for forsikringspremien. Jo høyere egenandel desto mindre koster forsikringen. Du kan også kutte ut egenandelen helt. Dette blir en vurdering du må gjøre. Anser du at du er en som har kontroll og er flink til å passe på dine ting kan du spekulere i det og velge en høy egenandel for å spare penger.

Forsikringen varighet?

De fleste velger helårsforsikringer. Reiser du sjelden kan du eventuelt tegne en forsikring for èn bestemt reise. Du skal reise veldig sjelden for at premien skal bli lavere enn en helårsforsikring. Har du helårsdekning inkluderer dette også småturer også uten overnatting om ditt salskap tilbyr dette.

Har ditt kredittkort inkludert forsikring?

Det vanlige er at reiseforsikringen er inkludert (av kredittkortselskapet) når reisen betales med kortet. Hva denne forsikringen inkluderer varierer fra kortselskap til kortselskap og du bør sjekke dette nærmere om du har tenkt å kun dette som reiseforsikring. De fleste har forsikringen gjennom kortselskapet som en ekstraforsikring i tillegg til den vanlige reiseforsikringen.

Trenger du avbestillingsforsikring?

Denne er ofte inkludert i reiseforsikringen. Blir du syk og ikke kan reise er det ergerlig å måtte betale for en reise du ikke gjennomfører, særlig om det dreier seg om en dyr reise hvor kanskje hele reisefølget må avlyse fordi en deltager er blitt syk, for eksempel en familie. Med avbestillingsforsikring kan du gjennomføre reisen ved et senere tidspunkt uten å tape penger. Når du bestiller en reise får du som oftest opp et spørsmål om du vil inkludere avbestillingsforsikring. Hvorvidt du trenger dette avhenger hva som reiseforsikringen omfatter. Sjekk dette før du bestiller, det er ikke noe vits med to avbestillingsforsikringer.

Europeisk helsetrygdekort

Det europeiske helsetrygdekortet er et bevis på du får dekket kostnader til sykehusopphold og annen behandling i forbindelse med sykdom og ulykker. Kortet gjelder alle EU og EØS land. Med kortet blir det ikke noe spørsmål om dekning av utgiftene og du får full behandling som om du skulle vært innbygger i det respektive landet. 

Europeisk helsetrygdkort bestiller du hos HELFO.

Sture Bjørseth

You may also like...