Overvåkingskamera – Komplett kjøpeguide (2021)

Hvilken modell overvåkningskamera skal du velge? Hvor stor kameravinkel? Trådløs eller med kabel? Hvilken bildekvalitet og oppløsning? Se flere tips.

Hva er radon? Hvor kommer det fra?

Radon er en usynlig og skadelig edelgass som ikke avgir lukt, derfor er den også farlig. Norge er et av de landene i verden med størst risiko for radon.

Hvordan måle radon? Sporfilm eller elektronisk?

Hva er radon og radonmåling? Hvordan måler du radonnivået, hvor lenge foregår målingen? Les mer om det viktigste om radonmåling.

Sikker adgang til boligen, uten nøkkel

Tenk nytt, betjen dørlåsen med adgangsbrikke, pinkode, fingeravtrykk eller skanning av øyet. Ny teknologi åpner for nye, sikre og mer fleksible løsinger.

Plassering av våpenskap – hva sier loven?

Hvor skal våpenskap plasseres? I egen bolig eller boder og garasjer som er intergert med boligen og hvor kun våpeneier har adgang. Boder i fellesareal og eksterne garasjer er ikke tillatt.

Radon måling med sporfilm

Radonmåling med sporfilm er veldig enkelt og noe alle kan organisere selv. Hvordan fungerer sporfilm, hvordan gjennomføres målingen, hvor raskt får du resultatene?

Radon og helserisiko – hva er sammenhengen?

Radongass forårsaker lungekreft og 300 nordmenn dør hvert år pga av dette. Røyker man i tillegg til å bli eksponert for radon øker risikoen dramatisk.

Radonmåling skal utføres i alle utleieboliger

Hvilket ansvar har du som utleier når det gjelder radonnivåene i boligen du leier ut? Kort fortalt har du et stort ansvar, alle som leier ut bolig må foreta målinger av radonnivået. Les mer..

Hvilke radontiltak fungerer best for din bolig?

Hvilke tiltak kan du gjennomføre om inneluften i din bolig har for høye nivå radon? Først må du finne radonkilden, deretter må du velge effektive tiltak.

Radonkart og alunskiferkart

Radongass i for store konsentrasjoner er helsefarlig og en viktig årsak til lungekreft. Se på radonkartet og jjekk om din bolig står på berggrunn som avgir uran.

Radioaktiv stråling – radon

Radioaktiv stråling finnes overalt. Hva er radioaktiv stråling, hvor skadelig er det og hvilken sammenheng har det med den helsefarlige radongassen?

Hvilke områder har du lov til å overvåke med videokamera?

Videoovervåkning er underlagt strenge regler. Har du planer om å anskaffe overvåkingskamera må du sjekke hvilke lover og regler du må forholde deg til.

Hva kreves for at lydopptak skal være lovlig?

Skal et lydopptak være lovlig er det visse krav som må oppfylles, blant finnes det en informasjonsplikt og krav om samtykke. Les mer om hvilke samt hva som kreves i forbindelse med lydopptak.

Lydopptak av samtaler – hvilke regler gjelder?

Opptak av lyd og kommunikasjon kan være nyttig i mange sammenhenger. En virksomhet som gjør lydopptak må oppfylle visse vilkår etter personopplysningsloven. Hvilke lover og regler gjelder, hva er det viktig å ta hensyn til?

Kameraovervåking – hva er lovlig?

Skal du video overvåke et område eller en bygning er det mange lover og regler og forholde seg til. Her får du en oversikt over det viktigste.

Drone og kamera – hva er lov?

Drone flyging er blitt en populær hobby. Som droneflyger har du et stort ansvar. Hva bør du ta hensyn til og hvilke lover og regler du må forholde deg til?