Slik gjennomfører du brannøvelse hjemme

Statistikken viser tydelig at det ikke gjennomføres brannøvelser i norske hjem, heller ikke barnefamilier tar seg bryet. Gevinsten av å øve på evakuering og brannslokking kan blir uvurderlig om en alvorlig brannsituasjon skulle oppstå. Spesielt barn er utsatt, de trenger hjelp i slike nødsituasjoner og har dere gjennomført brannøvelse på forhånd kan dere spare kritiske sekunder som redder liv og verdier.

Her er noen tips til gjennomføring av brannøvelse hjemme:

Hvordan skal dere øve?

Hovedmålet med en brannøvelse er å evakuere boligen på en trygg og hurtig måte. Dette må gjennomføres i praksis, det holder ikke å kun prate om det. Simuler rømning fra de ulike

rommene, finn rømningsveien og lag ulike scenarier. Sjekk at evakueringsutstyr som brannstiger og lignende er i god stand, at vinduer og dører er lette å åpne fra innsiden. Det er viktig at alle familiemedlemmene gjennomfører hele evakueringen.

Evaluèr i etterkant

Når brannøvelsen er gjennomført tar dere et kort familiemøte hvor dere snakker om hvordan det gikk, hvilke problemer oppstod, hva kan dere gjøre bedre. At alle blir trygge på rutinene ved evakuering er en viktig investering i familiens sikkerhet. I ettertid bør du som voksen også vurdere om det er behov for mer evakueringsutstyr, for eksempel flere brannstiger.

Gjør øvelsen til en lek

For å motivere barna til å delta kan dere gjennomføre øvelsen som en lek.

Barn lærer raskt og godt gjennom lek og blir også mer engasjert. Understrek alvoret, men ikke gjør øvelsen til en overdramatisk opplevelse.

IF – Brannleken

Forsikringsselskapet IF har laget en applikasjon for en brannøvelse. Dette er en digital brannøvelse for hele familien som gjør det både enklere og morsommere å trene på brann. Leken er skreddersydd for mobil og nettbrett. Du finner nettsiden her.

Finn løsningen som passer dere best

Det er ingen fasit for hvordan man skal forholde seg dersom røykvarsleren varsler brann.

Brannøvelsen er en alvorlig aktivitet, men gjennomføres den som en lek er det lettere å få barna engasjert.

Barnas alder, antall voksne, husets inndeling og hvor mange voksne som er tilstede avgjør mye. I tillegg kommer de tilgjengelige rømningsveiene samt det tilgjengelige utstyret for evakuering.

Det er viktig at man har avtalt et fast møtested utenfor huset hvor alle møter etter evakueringen. Det er viktig å ha oversikt over alle. Bor dere i en leilighet i en blokk eller bygård kan det i noen tilfeller være tryggere å ikke evakuere og isteden vente på hjelp. Er rømningsveien, for eksempel en trappeoppgang veldig røykfylt kan det være bedre å holde seg i leiligheten.

Barn kan handle irrasjonelt

I en nødsituasjon kan barn reagere på ulike måter som ikke gjør evakueringen lettere. De kan flykte i feil retning, gjemme seg under senger og møbler, i skap osv. Små barn er derfor helt avhengig av voksne for å evakuere. Har dere flere barn må det være et klart ansvarsforhold for hvilken voksen som har ansvaret for hvilket barn. Barn kan Brann kan være en skremmende opplevelse. Noen barn kan finne på å gjemme seg f.eks. under senga, inni et skap eller lignende.
Større barn er mer selvstendige og rasjonelle, men det er viktig at også disse er med på øvelsene.

Les også: Effektiv evakuering med stige. 

RVS – Redde, varsle, slokke

Dette er den gylne regel når det oppstår en brann.
Redde: Evakuer alle så raskt og sikkert som mulig. Samle alle slik at dere har kontroll.
Varsle: Ring brannvesenet på 110. Varsle folk i nabobygningene om disse ligger nære boligen.
Slokk: Er det muligheter til det og dere har det riktige utstyret tilgjengelig kan dere prøve å slokke. Det er viktig å ikke risikere liv og helse for å sette i gang slokking. Brannrøyk er svært giftig og som regel er det ikke så lett å slukke en brann utenfra. Det lønner seg å vente på brannvesenet.

Babycall gir økt sikkerhet, se modeller fra Philips og Neonate.

 

Lag og lær en branninstruks

Det er smart å lage en enkel branninstruks som lister opp hvilke rutiner som gjelder ved brann. Den kan være et utgangspunkt for brannøvelsene dere gjennomfører. Her er et eksempel på en effektiv branninstruks.

En branninstruks er en oppskrift på hva man skal gjøre hvis det blir brann. Alle familier bør lage seg en slik oppskrift, og bruke den som utgangspunkt når man skal ha brannøvelse hjemme. Her er et eksempel på en enkel branninstruks:

SMÅ BARN:
1. Skrik «Brann! Brann!» så høyt du klarer
2. Ikke gjem deg! Vent på rommet til en voksen henter deg.
3. Følg den voksne ut av huset og til møteplassen dere har avtalt.

STØRRE BARN:
1. Redd andre ved å skrike «Brann! Brann!» Hjelp hverandre ut.
2. Etter at alle er evakuert skal du varsle brannvesenet, ring 110.
3. Har du tid og det er trygt, lukk dører og vinduer.
4. Kom deg raskt ut av huset.
5. Gå til møteplassen.

VOKSNE:
1. Varsle andre, rop «Brann! Brann!» og hjelp de andre ut.
2. Pass nøye på at alle barn kommer seg ut og til møtestedet.
3. Ring brannvesenet på 110.
4. Hvis du har tid og det er trygt, lukk dører og vinduer.
5. Hvis brannen er liten kan du prøve å slokke, men ikke ta sjanser.
6. Kom deg raskt ut av huset og til møteplassen.
7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer.

Branninstruksen skal oppgi en trygg møteplass utenfor boligen. Alle skal vite hvor man kan finne hverandre etter en evakuering. Dette er også viktig om en blokk med flere leiligheter evakueres. Møtestedet skal være enkelt å huske og være et sted alle har et forhold til. Det er viktig at møtestedet ikke ligger helt inntil husveggen men på noen meters avstand.

Brannøvelsen bør gjennomføres to ganger i året, men jo mer dere øver desto flinkere blir dere.

Her finner du en gjennomgang av alle artiklene vi har om rømningsveier og evakuering.

Sture Bjørseth

You may also like...