Slik slukker du en pipebrann

Pipebrann kan være komplisert å slukke. Rekkefølgen er: Evakuèr, varsle brannvesenet, lukk luker og ventiler, prøv å slukke. Pipebrann er en stor utfordring, les mer.

Husk regelmessig kontroll av brannslukningsutstyret

Brannslukningsapparat og brannslange må kontrolleres regelmessig for å ha nødvendig beredskap. Hva skal sjekkes, hvordan og hvor ofte?

Hva gjør du om det begynner å brenne?

Brenner det gjelder denne rekkefølgen: 1. Slå alarm 2. Evaluèr 3. Evakuèr. Husk å hjelpe andre med evakueringen. Hvordan beholde kontroll og oversikt?

Hva kan du slukke med et brannteppe?

Brannteppe er et smart supplement til brannberedskapen. Fordelene er at det er enkelt å bruke og du forurenser og skitner til unødvendig om brannen er begrenset.

Hva er beste brannslukningsapparat? Skum, pulver eller CO2?

Et pulverapparat dekker hele rommet med pulver, et skumapparat varer noen sekunder. Det er ikke lett å velge et optimalt brannslukningsapparat. Her er tips.