Hjerneslag – se etter disse symptomer

Hjerneslag rammer begge kjønn og i alle aldre. Et akutt illebefinnende kan være hjerneslag. Får du mistanke om at noen er i ferd med å få hjerneslag er tiden knapp og du kontakte 113 umiddelbart.

Hjerneslag er blitt en slags folkesykdommer og fører til mange tilfeller av invaliditet og død. Over 16.000 nordmenn rammes hvert år. Kun 5 % av disse får legehjelp i løpet av de første tre timene. Hadde flere hatt kunnskap om symptomene for hjerneslag kunne flere vært reddet.

SOS-huskeregelen for sjekk av hjerneslag

Klarer den syke å smile?

Prøv og få den syke til å smile. Hjerneslag lammer ofte den ene halve siden i ansiktet. Dette kommer tydelig frem når man smiler og kun den ene siden reagerer og det blir et dradd smil.

Hendene over hodet

Få den syke til å strekke begge armene over hodet. Siden hjerneslag rammer den ene halve siden av kroppen vil det ikke være mulig å løfte begge hendene. Det ser du tydelig med denne øvelsen.

Normal evne til å snakke?

Et annet viktig symptom ved hjerneslag er dårligere taleevne. Det kan arte seg som uforståelig tale hvor ordene uttales feil eller at den syke ikke finner ordene. Et symptom kan også være at vedkommende ikke forstår hva du sier.

Ring medisinsk nødtelefon 113 umiddelbart!

Hvis ett av disse tre symptomene er til stede haster det å få tak i medisinsk hjelp og du må ringe 113 umiddelbart. Hvor raskt pasienten får hjelp er helt avgjørende for hvor alvorlig hjerneslaget blir og ikke minst omfanget av skade og konsekvenser.

Hjerneslag har også andre symptomer som svimmelhet, kraftig hodepine, akutt kvalme eller kraftig øresus.

Tiden er kritisk, ikke “vent og se”.

Hjerneslagsymptomer kan gå over i løpet av 24 timer og kalles da drypp. Dette er som regel en mindre blodpropp og en viktig advarsel om at et større hjerneslag kan komme. Personer som opplever dette skal innlegges på sykehus for nærmere undersøkelse og overvåkning. Ca 5% av de som får drypp får også hjerneslag i løpet av ett døgn og hele 10% i løpet av en uke. Derfor er det så viktig å ta symptomene på alvor og ta action. Du må ikke «vente og se».

Hvordan hjelper du en person med alkoholforgiftning?

Hvordan behandles hjerneslag?

Hjerneslag er en akutt situasjon og pasienten må på sykehus så hurtig som mulig.

Akutt behandling av hjerneslag på sykehus

CT skanning gir presise svar på mistanke om hjerneslag.

Pasienter med hjerneslag deles inn i to grupper etter hvilken blødning de har. Dette undersøkes ved hjelp av CT røntgen.

Er det blodansamling som øver trykk på hjernen kan det være behov for operasjon.

Er det en blodåre på hjernens overflate som er årsak til blødningen forsøkes dette stanset med operasjon eller med å sette inn en stent i blodåren som lekker. Et stent er et slags rør som tetter igjen blodåren på side og stopper blødningen.

Deretter settes det i gang behandling for å redusere skaden på nervecellene.

Behandling av hjerneinfarkt på sykehus

  • Alle starter med en CT-røntgenundersøkelse av hjernen.
  • I enkelte tilfeller prøver man å løse opp blodproppen med medikamenter.
  • Pasientene skal behandles i egne slagavdelinger.

Opptreningsfasen

Når pasientens har oppnådd en stabil tilstand starter opptreningen. Dette involverer flere fagpersoner med ulik kompetanse.

Pass på barna i sommer, unngå heteslag og overoppheting.

Fakta om hjerneslag

Antall dødsfall som følge av hjerneslag går ned. Utfordringene fremover er allikevel store på grunn av den stadig eldre befolkningen. Jo flere eldre desto flere hjernslag, det viser statistikken. Over 16.000 nordmenn får hjerneslag pr år.

Ca 85 % av slagtilfellene har årsak i tilstopping av blodårer, det vil si blodpropp, i hjernen. Årsaken til blodpropp er ofte at blodpropper fra andre steder i kroppen «svømmer» med blodet til det når hjernen. Ca 15% skyldes blødning, årsaken til dette er ofte høyt blodtrykk, blodårene blir overbelastet.

Hvor alvorlig et hjerneslag bli avhenger av hvilken del av hjernen som blir rammet. hjertet eller halspulsårene følger med blodstrømmen til hjernen. Alvorligheten av hjerneinfarkt er avhengig av hvilket område i hjernen som er rammet og hvor tidlig behandlingen starter.

Hjerneslag kan skyldes mye

Det er mye som kan forårsake hjerneslag men det er en klar sammenheng mellom hjerneslag og livsstil. Feil livsstil ender ofte med høyt blodtrykk, overvekt og høyt kolesterol. Resultatet blir sykdom og hjerte og blodomløpet er utsatt.

Hva gjør du må hjelpe en person med allergisjokk?

Sture Bjørseth

You may also like...