Radon måling med sporfilm

Radonmåling med sporfilm er veldig enkelt. Du plasserer sporfilmen på en plass i boligen der den kan være i fred hele perioden når målingen skal foregå. Vanligvis foregår målingen med sporfilm i ca to måneder. Når målingen er avsluttet sendes måleren inn til leverandøren for analyse. Enkelt og greit. Etter kort tid mottar du måleresultatene i posten. Radongass i høye konsentrasjoner er helseskadelig og viser resultatene høye verdier må du iverksette tiltak som løser problemet. 

Hvor mange sporfilmbokser trenger du for å måle radon?

Målingen av radon foregår i kjeller samt første og andre etasje. Det er vanlig å plassere en sporfilmboks / radonmåler i hvert oppholdsrom, det vil si rom hvor det tilbringes mye tid. Det vanligste oppholdsrommene er soverom og stuer samt kontor og eventuelt andre rom.

Hvordan fungerer sporfilm?

Sporfilm utnytter energien i alfastråler. Når strålene treffer filmen blir det registrert.

Sporfilmen plasseres enkelt og greit i oppholdsrommene. Foto: Eurofins RadonLab

På fagspråket kalles det at strålene etterlater spor. Det er disse sporene som registreres og analyseres når målingen er over. Analysen foregår ved hjelp av mikroskop og foregår i laboratorier som er spesialisert på dette.

To typer sporfilm, lukket og åpen

Det vanligste er å anvende sporfilm hvor målingen skjer i en lukket boks. Dette gjør målingene mer presise fordi det kun er radon som kommer inn i boksen, det skjer en filtrering. Åpen sporfilm registrerer alt av stråler og målingen blir ikke optimal.

Hvordan gjennomføres målingen av radonnivået med sporfilm?

Det vanlige og enkleste er å bestille sporfilm og få den tilsendt i posten. Det finnes mange leverandører. I pakken finner du i tillegg til sporfilmene bruksanvisning og skjema du trenger for å gjennomføre målingen. Det er også vanlig med en returkonvolutt som du bruker når du skal returnere sporfilmen for analyse. Etter en tid mottar du en rapport med måleresultatene. De fleste leverandørene selger en pakke hvor alt dette er inkludert. Hvor mange sporfilmer du trenger bestemmer du selv, men det anbefales en for hvert oppholdsrom i kjeller og i første og andre etasje. Radonmåling er enkelt.

Norsk Radonforening har mer informasjon om radonrelaterte farer.

Hva er viktig under selve målingen?

Sporfilmen skal ikke plasseres på gulv eller ved plasser i huset hvor det er mye bevegelse og sirkulasjon av luften, for eksempel ved vindu. Det er også viktig at huset anvendes slik det pleier i hele måleperioden, ikke endre dine vaner for å påvirke måleresultatet i en eller annen retning.

Sjekk om du bor i et radonutsatt område?

Hvorfor tar målingen så lang tid?

Sporfilmen må være utplassert i ca. 2 måneder. Jo lengre måleperiode mer eksakt resultat, men 2 måneder er tilstrekkelig for en god måling. Grunnen til dette er at mengden radon i luften varierer veldig fra dag til dag. Andre forhold som påvirker mengden radon i luften er vindforhold, hvor ofte det er luftet i boligen, og ventilasjonsanlegget. Temperaturen ute spiller også en rolle.

Egne regler for utleieboliger

Det er lovpålagt at utleiere skal måle radonforholdene i utleieboligen og kunne dokumentere dette overfor leietager og offentlige myndigheter. Selve målingen skal skje på vinterstid i perioden fra 15/10 til 15/4. Måleperioden skal være på minimum 2 måneder.

Les mer: Leier du ut bolig har du ansvar for å kontrollere radonforholdene.

SB

You may also like...