Alt om rømningsvei og evakuering fra bolig

Her er en oversikt over artiklene og informasjonen om rømningsveier og evakuering av boliger på TryggereHverdag.no.  Artiklene er produsert med utgangspunkt i informasjon fra ulike fagmiljøer som brannvesen og sikkerhetsmyndigheter. Vi har lagt vekt på å forklare alt på en enkel og oversiktlig måte slik at du som leser effektivt finner den informasjonen du er ute etter.

Rømningsvei: Alle boliger skal ha godkjente rømningsveier. Hovedregelen er at alle rom skal ha en evakueringsmulighet ut i det fri. Det vanlige er dører og vinduer med supplering av evakueringsutstyr som stiger og trapper. Om boligen har en eller flere etasjer er også med på å bestemme hvilke rømningsveier som er godkjente. Vinduet er den klassiske alternative rømningsveien og derfor er det mye fokus på at vinduer tilfredsstiller kravene til evakuering. Blant annet skal vinduet har riktig størrelse og funksjon. Egne regler gjelder for takvindu.

Har du soverom eller oppholdsrom i kjelleren er det strenge krav til rømningsvei også her. Vinduet skal være av en viss størrelse, du kan bruke lysgrav, men denne må holdes fri for snø.

Rømningsvei i blokk og leilighetskompleks: Når flere bor sammen i et borettslag eller sameie blir brannsikkerheten i den enkelte boenhet noe som angår alle naboene. Det er derfor viktig at rømningsveiene i en blokk er godkjente og i funksjon, blant annet anbefales det å avholde brannøvelser regelmessig.

Evakuering fra utleiebolig: Både utleier og leietager har ansvar for å holde brannsikkerhet og rømningsveier i orden. I hovedsak skal utleier sørge for at nødvendig utstyr som brannvarslere, brannslukningsapparat og utstyr for rømning er montert og tilgjengelig. Leietager skal passe på at utstyret er i orden, skifte batterier osv.

Brannøvelse: Har man tatt seg tid til å øve på evakuering og testet rømningsveier og tilhørende utstyr vil alt fungere mer effektivt i en krisesituasjon og sjansene for at alle kommer helberget ut er betydelig større. Det er derfor smart å gjennomføre brann- og evakueringsøvelser med jevne mellomrom. Les mer om hvordan du gjennomfører en brannøvelse.

Brannstige: Er vinduet over fem meter over bakken bør du montere brannstige. Mange velger utfellbar stige for å unngå at fasaden ser uryddig ut. Et annet alternativ er mobil brannstige og brannstige med ryggbøyle/støtte.  Vi har sett nærmere på hva som er viktig når det gjelder brannstiger.

Branntau:  Dette er en enkel og rimelig evakueringsløsning. Bakdelen er at evakueringen kan gå tregt om mange skal bruke tauet. Fordelen er lav pris og diskret utseende. Mange velger branntau som en ekstra sikkerhet, men det lønner seg å øve på bruken.

SB

You may also like...