Ny røykvarsler? Her er noen tips

Det første spørsmålet du stiller er om ionisk eller optisk røykvarsler gir deg den beste brannsikkerheten?

Hva bør du velge, ionisk eller optisk?

Undersøkelser viser at rundt 50% av ekspertene innen brannsikkerhet anbefaler å velge optiske røykvarsler. Ca 30% anbefaler at du installerer begge deler, det vil si både optiske og ionisk. Andre gir rådet å velge røykvarsler med både optisk og ionisk sensor.

Det er altså ingen fagfolk som anbefaler å installere kun ioniske røykvarslere. Samtlige mener optiske varslere fungerer godt og gir god sikkerhet. Men konklusjonen blir at det optimale er en løsning bestående av både optisk og ionisk teknologi.

Det norske Forbrukerrådet anbefaler deg å velge optiske røykvarslere. Det betyr at samtlige rom hvor varsler skal monteres skal ha optisk varsler. Ioniske varslere skal være et tillegg til disse og ha som oppgave å gi deg en optimal sikkerhet.

Les mer om brannsikring og alarmer.

Skal du velge enkeltstående eller seriekoblet røykvarsler?

Trådløs teknologi vinner fra på alle områder, også innen brannsikkerhet. En løsning med seriekoblede trådløse røykvarslere er veldig enkel å montere og gir meget god sikkerhet. Går alarmen i ett rom vil alle varslerne i boligen bli aktivert. Dette gir uten tvil meget god sikkerhet, særlig for varsling mellom etasjene, noe som kan bli avgjørende i en kritisk situasjon.

Fageksperter er derfor samstemte i at man velger en løsning med seriekoblede røykvarslere. Enkeltstående varslere er tilstrekkelig i svært små boliger med ett til to rom.

Kablet eller trådløs løsning?

Kablede varslere er en mer solid og sikker løsning enn et trådløst alternativ. Kostnadene forbundet med å legge kabel er relativt høye, spesielt om kabelen går i flere etasjer, det kan bli ganske omfattende. En trådløs løsning fra en kjent produsent, og helst anbefalt, er i følge fagmiljøene tilstrekkelig.

Hvor mange røykvarslere trenger du, og hva med plasseringen?

Optiske røykvarslere som kan seriekobles trådløst koster 2-400 kroner. Det er derfor mulig å montere varslere i samtlige av boligens rom uten at det blir store kostnader. Dette er også løsningen som anbefales. Du monterer de også lett selv, mange leveres med en slags sterk dobbelsidig tape og du plasserer de lett rundt i boligen.

Trenger du røykvarsler i samtlige rom?

Det neste er å plassere en røykvarsler i hver rom. Da har du en optimal dekning og kan sove trygt. Velger du å gå for et færre antall må du prioritere alle soverom, gangen utenfor soverommene samt stuen. Du bør absolutt ha en røykvarsler i alle etasjer, inkludert kjeller.

Når det gjelder kjøkkenet er meningene delte. Problemet har alltid vært at alarmen utløses straks det blir litt mye røyk fra matlagingen. Dette problemet er nå betydelig mindre ettersom stadig flere monterer optiske varslere. Disse gir færre feilalarmer enn de tradisjonelle ioniske varslerne. Siden et kjøkken er fult av elektronikk som avgir varme er det absolutt å anbefale å montere røykvarsler også her. Enkelte modeller har en pausefunksjon som gjør det mulig å koble ut varslingen når du vet det kommer til å bli mye røyk en kort stund. En ekstra sikkerhet får du ved å montere en egen sikring av komfyren.

Samarbeid med naboen

Har du en nabo som du kjenner godt og som bor nære kan dere samkjøre den trådløse løsningen slik at varslerne i begge boligen blir aktivert ved en alarm, smart og enkelt. En brann i en naboleiligheten blir fort et problem for deg også.

Hvor ofte skal røykvarslere skiftes?

En gylden regel er at varslerne skiftes hvert 10de år. Dette gjelder både ioniske og optiske. Det er viktig å rengjøre varslerne for støv regelmessig. Støv forstyrrer sensorene og gir mindre sensibilitet. Det holder å blåse det rent. Dette kan du gjøre hver gang du skifter batteri. Du bør også teste funksjonen regelmessig, det gjør du enkelt ved å trykke inn testknappen. Batteriene skal også byttes med jevne mellomrom. De fleste varslere varsler selv med en pipelyd når batteriet begynner å bli svakt. 

Batteriene skal skiftes ut hvert år under normale omstendigheter. Er røykvarsleren plassert i kalde rom vil det kunne redusere batteriets levetid. Det samme gjelder for trådløse røykvarslere som er seriekoblet, de konsumerer mer strøm enn enkeltstående modeller. Det kan føre til at batteriet må byttes oftere. Riktig byttefrekvens vil du etter hvert få en føling med.

Hvordan monterer du røykvarsleren?

Først setter du i batteriet og tester om den fungerer, trykk inn testknappen. Det er greit å teste at den fungerer før du monterer den.

Ta deg tid til å studere bruksanvisningen, der står det alltid gode tips.

Det anbefales å montere varslerne i taket og minimum en halv meter fra nærmeste vegg. Røykvarslere skal aldri monteres i hjørner, det gir senere varsling. Du skal også unngå steder med store luftbevegelser, f.eks vindu og ventilasjonskanaler. Sjekk hvilke krav som gjelder til rømningsvei i din bolig.

Ikke kast ioniske røykvarslere i søppelbøtten, de inneholder radioaktive stoffer og skal leveres på et mottak / gjennvinningsstasjon.

Ta brannsikkerheten på alvor

En røykvarsler eller et røykvarslingssystem er det enkleste og rimeligste du kan gjøre for å oppnå god brannsikkerhet i boligen. Den er enkel, driftssikker og pålitelig og varsler effektivt om det oppstår røyk i boligen. Røyk fra en brann, selv uten flammer, kan være livsfarlig og ødelegge lunger og luftveisystem for alltid. Røyk er det som oftest dreper i en brann.

Det er ikke strenge regler i Norge for montering av røykvarsler. Det lovfestede kravet er at hver bolig skal en minst èn varsler (sertifisert modell). Denne skal monteres slik at alle som oppholder seg på soverommene blir varslet.

Flere tips:

Kjøp alltid en godkjent modell. Disse er, i tillegg til CE, merket NS-EN 14604, SNR 235, DSB 235.

Kjøper du røykvarsler i en nettbutikk må du forsikre deg om at den er godkjent. Du bør også holde deg til anerkjente nettbutikker. Du skal ha litt margin når du handler sikkerhetsutstyr og forsikre deg om at det holder god kvalitet. Du gambler ikke med brannsikkerheten og det er ikke på slikt utstyr du skal spare en hundrelapp eller to.

Har du et stort hus og du velger en trådløs løsning med mange enheter må du sjekke hvor mange enheter som kan kobles sammen. Antallet varierer noe og det er kjedelig og oppdage dette når du er i gang med å montere.

Forbrukerrådet har laget en egen guide om røykvarslere. 

Sture Bjørseth

You may also like...