Hvordan unngår du pipebrann ?

Den typiske årsaken til pipebrann er beksot som antennes. Beksot er et resultat av fyring med våt og fuktig ved.

Reduser risikoen for pipebrann – her er noen tips:

  • Pipen skal ha tilstrekkelig tilgang på luft for å sikre god forbrenning, det vil si at det dannes rester av sot i pipen.
  • Åpne alltid ventilene når du tenner peis, det er viktig med god tilgang på luft i starten. Etterhvert som peisen oppnår god arbeidstemperatur justerer du ventilene slik at du får ønsket flammestørrelse. 
  • Ikke fyr med ved som har mye fuktighet, da dannes de raskt beksot og tjære i pipeveggene, en av de vanligste årsakene til pipebrann. Veden skal være tørr.
  • Det er gunstig at flammene brenner uten for mye bevegelse forårsaket av luftstrømmer. Juster derfor luftinntaket. 
  • Ikke fyll på med masse ved fra starten, legg på underveis. Dette gir bedre forbrenning og mindre sot. 
  • Brennvesker som bensin og andre du gjerne bruker på grillen skal ikke anvendes i peisen eller vedovnen.
  • Ta deg tid til å studere informasjon som følger med peisen.

Er du hytteeier? Reduser risikoen for brann på hytten.

Sørg for at pipen er i god stand

Følg med på pipen og sjekk regelmessig etter sprekker og skader. Skulle det oppstå en pipebrann vil den spre seg dramatisk hurtig gjennom sprekker og hull. Er du i tvil eller har spørsmål får du hjelp og gode råd hos det lokale brannvesenet, de har fokus på dette.

Se flere tips til hvordan du unngår brann.

Hvor ofte kommer feieren?

Kommunen har ansvaret for feiertjenesten og regelen er at alle piper skal kontrolleres og feies hvert 4’de år. 

Pipebranner er ofte vanskelig og håndtere og sprer seg raskt om pipen er eldre og ikke i topp stand. Dannes det beksot i pipen vil denne kunne antennes og forårsake en brann. Som huseier har du ansvaret for at pipen er i orden og dukker ikke feieren opp hvert fjerde år må du varsle kommunen om dette. 

Sture Bjørseth

You may also like...