GASSVARSLER – Guide

Tradisjonelt brukes det i Norge gass på hytten, i campingvogn eller i båten. Nå er det også stadig flere som installerer gassanlegg på kjøkkenet hjemme for å kunne bruke gassovn i matlagingen. Profesjonelle kokker foretrekker gasskomfyr, og det har tydeligvis inspirert også hobbykokkene. Med økt bruk av gass kommer også sikkerheten mer i fokus. Gasslekkasjer er alvorlige og alle som bruker gass, enten på hytten, hjemme, i campingvognen eller andre steder bør montere gassvarsler. Dette er like selvfølgelig som å installere røykvarsler. Det er like viktig med gassalarm som med brannalarm og røykvarsler.

Hvor alvorlig er gasslekkasjer?

Dette avhenger selvfølgelig av lekkasjens omfang, men generelt er en gasslekkasje alltid farlig. Enten oppstår det brann- og eksplosjonsfare ved at propangass lekker ut og samler seg i rom eller bygning og deretter antennes. Det skal bare en liten gnist til. Den andre faren er kullos. Kullos er en gass som inneholder karbonmonoksid og som utvikles fra kull, olje, koks eller ved. Kullos kan føre til kvelning.

Gassvarsler – propan

Propan oppbevares på sikre gassflasker. Allikevel er det viktig og plassere flaskene riktig.

Den mest brukte gassen i Norge er propan. Den kjøpes på flasker og er et kjent innslag på hytter og i campingvogner og bobiler. For å varsle propanlekkasjer brukes gassvarsler. Det finnes mange typer og modeller, men felles for alle er at de ved hjelp av sensorer fanger opp propangass og alarmen aktiveres. Du får de både i 12 og 230 volt.

Gassen legger seg langs gulvet

Det er veldig viktig når du skal montere gassalarm å vite at: Gassen legger seg langs gulvet! En røykvarsler plasserer du høyt mot taket fordi røyken stiger opp. Med propangass derimot er det motsatt og gassvarsleren må monteres nært gulvet. Det er også viktig at varsleren plasseres nærme gassapparatene eller gassflaskene, hvor en eventuell lekkasje kan detekteres først.

Gassen kan sige ned i kjelleren

Propangassen er tung og søker nedover. Oppstår det en lekkasje ved en trapp eller åpning som går ned til en kjeller vil gassen trekke ned i kjelleren. Det kan i verste fall føre til at kjelleren fylles med gass, gassvarsleren aktiveres ikke og eksplosjonsfaren blir overhengende. Plasser derfor også en gassvarsler i kjelleren, da unngår du ekstra risiko.

Kontroller gassflasker og gassapparater regelmessig

Gass er noe du skal ta på alvor og med det menes også å gjennomføre regelmessige kontroller for å avdekke eventuelle lekkasjer tidlig. Dette kan du gjøre på flere måter. Propan er tilsatt en spesiell lukt som er lett identifiserbar. Er det den minste lukt av propan vet du at det er en lekkasje.

Den beste metoden er å legge litt vann med såpe på alle koblingene, slangene og andre overganger hvor det er potensiale for lekkasje. Bruk en pensel. Ved den minste lekkasje vil du se bobler i vannet. Det finnes også en lekkasjespray i handelen. Den er veldig enkel i bruk, du sprayer på og ser etter gassbobler. Ta tak i slike lekkasjer umiddelbart.

Har du planer om å kjøpe nye røykvarslere, husk at seriekoblede gir best sikkerhet.

Hold apparatene rene

Hold utstyret rent og hold alle brennhull åpne. Støv kan blokkere gass strømmen, noe som kan føre til dårlig forbrenning og dermed kan en annen farlig gass utvikles: kullos.

Kullos (CO/karbonmonoksid) er en kvelende gass

Hvert år omkommer flere personer av kullosforgiftning i Norge. Dette er en farlig gass som hverken kan luktes eller sees. Den oppstår som følge av dårlig forbrenning. Kullos er lettere enn luft og går ved en lekkasje derfor motsatt vei av propan. Kullosen går oppover og legger seg langs taket. En kullosvarsler (CO varsler) må derfor plasseres nært taket.

Hva gjør du om det oppstår en gasslekkasje?

1. Steng av gassen
2. Evakuer alle personer
3. Slå av alle elektriske apparater og slukk utstyr med åpen flamme
4. Luft rommet skikkelig, åpne alt av dører vinduer
5. Sjekk kjeller og luft skikkelig der også
6. Er gasslekkasjen alvorlig ringer på 110 og får hjelp

Les også: Brannalarm redder liv

Sture Bjørseth

Hva gjør vedrørende gass når du er på ferie i Europa?

You may also like...