Slik oppbevarer du gassflasker

Gass er potensielt farlig og all bruk og oppbevaring skal skje riktig måte og med stor forsiktighet. Dette gjelder både for hus, hytte, campingvogn, bobil og båt. I Norge er propangass den mest anvendte. Gass leveres på gassflasker, gassbeholdere, som du bytter inn og fyller opp. Disse beholderne/flaskene må oppbevares på en trygg måte.

Her er noen tips til trygg oppbevaring av gass:

Gassflaskene plasseres over bakkenivå

Propan er en tung gass og trekker nedover. Den legger seg langs gulvet og trekker ned i sprekker og åpninger, og oppbevares den i en kjeller vil gassen fylle opp kjelleren. En kjeller fylt med gass er en potensiell katastrofe, det skal ikke store gnisten til før gassen antennes og eksploderer. For å unngå dette skal propangass alltid oppbevares over bakkenivå slik at du har bedre kontroll med eventuelle lekkasjer og hvor det generelt er bedre lufting.

Skulle det oppstå en krisesituasjon vil det også være problematisk for brannvesenet å gå ned i en kjeller full av gass. Det gjelder generelt at gass ikke oppbevares på vanskelig tilgjengelige steder.

Les flere tips for å unngå brann i boligen.

Gassbeholderen skal plasseres oppreist

En viktig sikkerhetsfunksjon for gassbeholdere er en sikkerhetsventil som er plassert oppe på flasken/beholderen. Denne frigir gass om trykket blir høyt. Trykket i en slik beholder kan stige til farlige nivåer under sterk oppvarming, for eksempel under en brann. Et for høyt trykk kan føre til en dramatisk eksplosjon.

Plasser derfor beholderen stående slik at sikkerhetsventilen fungerer. Denne fungerer ikke om beholderen ligger eller står opp ned. Sørg også for at beholderen står trygt og stabilt slik at den ikke kan velte.

I følge lovverket er det forbudt å lagre mer enn to gassflasker per bolig. Hver flaske skal være på maksimalt 11 kilo.

Sørg for god lufting

Gass har alltid vært en foretrukket varmekilde på restauranter. Nå satser også ivrige hobbykokker på gasskomfyr hjemme.

Uansett hvor flink du er til å sjekke og vedlikeholde gassbeholder, koblinger og apparater vil det i teorien alltid være en liten mulighet for lekkasje. Derfor er det viktig at det er god lufting rundt beholderen. Skulle det oppstå en lekkasje vil gassen ikke samle seg men lettere kunne sive ut og bort og dermed redusere brann- og eksplosjonsfaren.

Inne må gassbeholderne plasseres i et skap, med lufting. Velger du å lagre beholderen ute skal den også der plasseres i et skap, men dette skapet må være et metallskap eller i materialer som ikke kan brenne.

Ikke utsett gassbeholdere for varme

Gassbeholdere skal ikke eksponeres for varme, for eksempel plasseres for nært gassgrillen. Utendørs oppbevaring må skje på en plass hvor det alltid er skygge og det må ikke være for varmt der du lagrer gass. Hvis du griller med gass, sett aldri gassflasken under grillen. Hold også gassbeholdere i god avstand fra brennbare materialer og væsker som for eksempel tennvæske og bensin.

Flere mulige årsaker til brann.

Sture Bjørseth

You may also like...