Hva kan du slukke med et brannteppe?

Et brannteppe er et større tøystykke som legges over flammene for å kvele disse ved å fjerne/hindre tilgang på oksygen. Uten oksygen kveles flammen og brannen er slukket. Branntepper er laget av et stoff som gir god beskyttelse mot varme og flammer og kan derfor også brukes for å beskytte mot brannskader i kritiske situasjoner relatert til brann.

Hvilke størrelser har branntepper?

Du får branntepper i mange størrelser. De største er store og kan brukes til å slukke branner i for eksempel kjøretøy. Teppet legges over en bil i brann og oksygentilførselen stoppes. Slike tepper har en størrelse på rundt 7 x 9 meter. For privatpersoner er mindre størrelser aktuelle (1 x 1 til 2 x 2 meter). Disse kan brukes av èn person.

Det finnes mange typer branntepper med ulike tykkelser for ulike temperaturer og typer brann. Vanlige branntepper for bruk hjemme eller på hytte skal tåle en temperatur på 550 grader, det skal i følge regler og fagekspertise holde for «vanlige» branner. For større branner og i materialer som skaper større varme finnes branntepper som tåler over 1500 grader.

Hva kan du slukke?

Godkjente branntepper kan du kjøpe flere steder, f.eks hus Jula.

Et typisk eksempel på hva et brannteppe kan brukes til er en kasserolle som står i full fyr. Du legger teppet forsiktig over og brannen slukker. Dette kan gjøres i mange situasjoner og fungerer bra så lenge man klarer å dekke hele brannen. Dekkes ikke hele brannen vil du ikke stoppe tilførselen av oksygen og derfor ikke slukke flammene.

Hvilke fordeler har slukking med brannteppe?

Renslig: Du unngår store følgeskader som følge av slukkingen. Bruker du vann eller pulver kan det bli mye å rydde opp etterpå, og det er kjedelig om du bare skal slukke en liten gryte som har blitt litt for varm.

Sikkert: For enkelte type branner kan du ikke bruke vann, for eksempel brennende olje. Kaster du vann på en gryte hvor det brenner olje vil brannen  nærmest eksplodere med enorm kraft og risiko for spredning.

Billig: Et brannteppe for enklere branner koster ikke mye.

Unngår kortslutning: Brenner det i det elektriske anlegget vil bruk av vann kunne forårsake kortslutninger som igjen kan ekspandere brannen i tillegg til å være en trussel for personer i nærheten.

Hva med bakdelene?

Kun for små branner: Et brannteppe egner seg for mindre branner hvor det brenner på et avgrenset område. Brenner det for eksempel oppover vegger eller på et større område med mange møbler eller objekter er det vanskelig å slukke effektivt med et brannteppe. Du må også kunne komme nær brannen, brenner det opp under taket hjelper det ikke å kaste opp et teppe.

Du må derfor se et brannteppe som en del av brannberedskapen, du kan ikke kun ha et brannteppe. Brannslukningsapparat er den viktigste slukkeberedskapen.

Bruker du peis eller vedovn? Slik slukker du brann i pipen? 

Hvordan bruker du et brannteppe?

  • Når du griper fatt i teppet må hendene være på rett side og ikke eksponert mot flammene. Du må derfor holde i teppet slik at hendene er beskyttet.
  • Bruk teppet til å beskytte deg selv når du går mot og nærmer deg brannen. Hold det høyt slik at også ansikt og hodet er beskyttet.
  • Teppet legges forsiktig over objektet som brenner. Prøv å unngå å kaste det slik at det river med seg andre objekter som kan forverre situasjonen og vanskeliggjøre slukkingen.
  • Når du legger teppet over brannen kan flammene finne en vei rundt teppet, vær oppmerksom på dette.
  • Sjekk at brannen er slukket ved å se forsiktig under teppe, men husk og holde god avstand.
  • Når du fjerner teppet må du holde det slik at du er beskyttet på samme måte som når du la det på. Flammene kan plutselig blusse opp igjen.
  • Selv om brannen er slukket må du forsikre deg om at den ikke har spredd seg. Du må få kontroll over og eventuelt etterslukke alle involverte objekt slik at du er 100% sikker på at det ikke blusser opp igjen.
  • Det finnes nok av eksempler på brannkatastrofer som skyldes at man trodde brannen var slukket.

Men husk igjen! Du kan ikke ha bare brannteppe som slukkeutstyr hjemme. Brannslukningsapparat er påkrevd, og glem heller ikke rømningsveiene.

Sture Bjørseth

You may also like...