KOMFYRVAKT – Guide

En stor andel av brannene i Norge starter på kjøkkenet med komfyr og stekeovn som de store synderne. Tørrkoking og brennt pizza i ovnen er typiske hendelser, spesielt i helgene. Folk kommer hjem etter en tur på byen, slenger en pizza i ovnen, sovner og våkner av at brannvesenet står på stuegulvet. Så dramatisk er det ikke alltid, men det er ofte små marginer før en brann utvikler seg.

Komfyrvakt slår automatisk av ovn og komfyr dersom det oppstår røyk eller unormalt høy varme.

Nye boliger og anlegg skal ha komfyrsikring

Fra 2010 skal det i alle nye elektriske anlegg skal komfyrvakt være en integrert del av det elektriske anlegget. Eldre anlegg har ikke dette påbudet, men er du i risikogruppen eller bare ønsker best mulig brannsikkerhet er installasjon av en komfyrvakt en smart investering.

Har du behov for komfyrvakt?

Alle kan glemme å slå av ovn og komfyr eller sovne i forbindelse med matlaging. Det kan oppstå situasjoner hjemme som tar oppmerksomheten bort fra komfyren. Derfor er komfyrvakt egentlig aktuelt for alle.

Man tenker fort at dette er utstyr rettet mot eldre, men statistikken viser at dette gjelder vel så mye ungdommer, og da er spesielt den glemte pizzaen det siktes til, men skulle bare laget litt mat osv.

Andre gode grunner for å anskaffe komfyrvakt er bedre barnesikring samt generell risiko for at elektriske feil på kjøkkenet kan føre til branntilløp.

Hvordan fungerer komfyrvakten?

Komfyrvakten er et enkelt prinsipp. En sensor registrerer røyk/varme og sender i så tilfelle signaler til strømbryteren, som kutter strømmen. Har det ennå ikke begynt å brenne er det stor sjanse for at brann unngås. Strømavbryteren monteres ved siden eller bak komfyren eller også i sikringsskapet. Sensoren plasseres over ovnen/komfyren. Sensoren utløser også en alarm i komfyrvakten. Denne starter å pipe kort tid før strømmen brytes slik at du har tid til å reagere.

For deg med egen hytte: Slik unngår du brann på hytta.

Hvorfor oppstår komfyrbranner

Nesten tyve prosent av boligbrannene i Norge skyldes tørrkoking eller overoppheting. Komfyrbranner oppstår enten på dagtid, og da er det gjerne eldre personer involvert, eller på natten, og da med ungdommen som hovedaktører (den berømte pizzaen). Det er brannene på natten som forårsaker flest dødsfall. Tung søvn på grunn av alkohol og rus er hovedgrunnen, folk våkner ikke av hverken alarm eller annen varsling.

Hva koster komfyrvakt?

Du kan velge i to typer komfyrvakt. Den ene typen kobles til i stikkontakten, den andre er integrert i det elektriske anlegget. Prisen ligger på 3-4.000 kroner.

Strenge krav til komfyrvakter

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt og derfor underlagt streng regulering. Det er viktig at kvalitet og pålitelighet er på topp nivå. Produsentene må forholde seg til NEK EN 50615, en internasjonal sikkerhetsnorm. Skal du kjøpe komfyrvakt, sjekk om den modellen du vurdere er godkjent i henhold til denne normen.

Er du glad i å grille? Her er noen råd for trygg grilling.

Elektriker må montere!

Skal komfyrvakten kobles til det elektriske anlegget må arbeidet utføres av en autorisert elektriker (NEK 400). De fleste elektrikerbedrifter har komfyrvakter i sortimentet, det kkan lønne seg. Be om en pris for hele jobben og forsikre deg om at komfyrvakten er godkjent.

Spar på forsikringen

Enkelte forsikringsselskaper tilbyr redusert premie når du monterer en godkjent komfyrvakt. Kontakt ditt selskap vedrørende dette. 

Hjelpemiddelsentralen kan hjelpe

En person som vurderes til å ha høy risiko relatert til brann og komfyr kan få tilbud om gratis komfyrvakt. Dette må det søkes om hos den lokale hjelpemiddelsentral. Både lege, ergoterapeut og sykepleier fra hjemmetjenesten kan hjelpe med søknad. Er du pårørende kan du kontakte disse for mer informasjon.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

You may also like...