Rømningsvei fra hus og leilighet – Hva er tryggest, og hvilke regler gjelder?

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Det er mange veier å evakuere en bolig på. Branntrapp, nødutgang, dører og vinduer kombinert med ulike typer branntau, stige og annet evakueringsutstyr fungerer bra om man har gjort seg kjent med dette på forhånd gjennom en brannøvelse. Utfordringene med evakuering fra trange kjellerleiligheter, loft og høye balkonger må ikke undervurderes.

Kravene for rømningsveier for din bolig kommer an på når boligen ble bygget. Det kan være forskjell på kravene som gjaldt den gang, og kravene som gjelder i dag. Det er fortsatt kravet fra byggetidspunktet som gjelder.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

  • Rømningsveier for ulike typer boliger
  • Alternative rømningsveier

Rømningsvei for enebolig på ett plan

Bor du i enebolig med bare en etasje som dere bor og oppholder dere på, så er det bare krav om en utgang rett ut på bakkeplan. Dette kan være inngangsdøren.

Rømningsvei fra leilighet i første etasje

Bor du i leilighet med bare en etasje som dere bor og oppholder dere på, så skal du enten ha:

  • en utgang til det fri (på bakkeplan) eller
  • en utgang til rømningskorridor med to uavhengige rømningstrapper som leder ut

Unntak:

Bor du i en nyere boligblokk (med maks åtte etasjer) som har sprinkelanlegg, er det nok at rømningskorridoren leder til en felles rømningstrapp som ender ute.

Har leiligheten din et vindu eller brannstige som oppfyller kravene til alternativ rømningsvei, så holder det at leiligheten har direkte utgang til én rømningstrapp. Denne kan deles med andre leiligheter.

Hvis bygningen ikke har sprinkelanlegg og kun har ett trapperom må dette være bygget slik at det oppfyller spesielle tekniske krav. Mellom rømningstrappen og leiligheten din skal det være en korridor med vifte som skal forhindre at røyken sprer seg til trappene.

I eldre bygårder kan brannvesenets stigebil være alternativ rømningsutgang via vindu eller balkong. Dette krever naturligvis at brannvesenet der du bor har stigebil med lang nok stige. I tillegg må stigebilen kunne kjøre nær nok til at det er mulig å redde deg. Parkeringsplasser, miljøgatehindre og liknende må ikke gjøre det vanskelig for stigebilen å komme frem. Hvis du bare har èn hovedrømningsvei og ellers må belage deg på å bli reddet med stigebil, ta kontakt med ditt lokale brannvesen for å undersøke mulighetene for dette.

Se også: Brannstige og branntau redder liv.

Evakuering fra bolig med flere etasjer

Hvis du har innredet kjeller eller loftstue, eller hvis du bor over flere etasjer, må du ha alternative rømningsveier i tillegg til en hovedrømningsvei. Det skal være mulig å rømme fra brann fra alle plan og etasjer hvor folk bor eller oppholder seg.

Du må ha en utgang til det fri fra hovedetasjen/bakkeplan.

Fra øvre plan kan en vanlig trapp ned til hovedetasjen/bakkeplan (og videre derfra ut til det fri) regnes som hovedrømningsvei, men du bør i tillegg ha alternative rømningsveier fra alle plan og etasjer. Dette kan være vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp.

Tips: I hvilken rekkefølge skal ting gjøres ved en brann?

Hva er en alternativ rømningsvei?

Det skal være mulig å rømme fra brann fra alle plan og etasjer hvor folk bor eller oppholder seg. Sjekk hvordan du kan rømme fra andre etasje eller fra kjelleren.

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Her er ulike alternative rømningsveier og hvilke krav som gjelder til disse.

Rømningsvei gjennom vindu

Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter. Vinduet bør ikke være takvindu.

Brannstige

Monterer du brannstige med ryggbøyle – et slags bur rundt stigen som sikrer at du ikke faller bakover – kan du bruke vindu som ligger inntil 7,5 meter over bakken som rømningsvei.

Montèr stigen minst to meter fra vinduer i etasjen under. Hvis det brenner i etasjen under vil det være umulig å bruke stigen hvis den er montert for nær vinduet. Hvis du må ha stigen nærmere enn minimumsavstanden må du sette opp flammeskjerm som beskytter stigen ved brann.

Rømningsvei fra kjelleren

Du kan rømme fra kjelleren via dør i kjellervegg som leder direkte ut til det fri. Et kjellervindu pluss en kjellertrapp opp til første etasje, med utgang videre ut på bakkeplan er også en mulig løsning. Vinduet må da være minst 0,6 meter bredt og minst 0,5 meter høyt. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter.

Skal du bruke kjellervindu som rømningsvei må det ikke være fare for at snø kan tette igjen vinduet fra utsiden. Monter eventuelt varmekabler for å unngå denne risikoen.

Vinduet må være lett å rekke opp til fra innsiden, og lett å komme ut av. Husk at vinduer som åpnes ved å løfte oppover kan være vanskelige å rømme gjennom.

Kjellervinduer som brukes som rømningsvei må ikke lede ut til rom eller sjakter som er vanskelig å klatre videre ut av.

Skal du våkne tidsnok til å komme deg ut av en brennende bolig må du sørge for god varsling.

Mer informasjon om dette temaet.

SB

You may also like...