Gjenvinning av avfall – hva kan du levere?

Gjenvinningsstasjoner finnes over hele landet og er en enkel og ikke minst miljøvennlig måte å bli kvitt avfall på. Opplegget er veldig enkelt, du kjører med bil og eventuelt tilhenger inn på et område hvor det er plassert ut containere for ulike typer avfall. Du parker bilen og kaster avfallet du har i rett container. Noen typer avfall er gratis å kaste på gjenvinningsstasjon, andre typer må du betale for å levere, som regel beregnet utfra volum.

Flere typer gjenvinningsstasjon

I tillegg til den vanlige typen som nevnt ovenfor finnes det minigjenbruksstasjoner for enkelte typer avfall samt mobile stasjoner som plasseres ut i et begrenset tidsrom.

Hvordan leverer du avfallet?

Du kan enten kaste ett og ett objekt i containerne eller du kan ta det med i avfallsekker ferdig sortert før du kommer. Avfallsekkene skal være gjennomsiktige. Det finnes regler som går på at avfallet skal være lett gjenkjennelig for enklere kontroll. Enkelte mottaksstasjoner krever et ekstra gebyr om avfallsekkene ikke er gjennomsiktige. Grunnen er ekstra tid som går med til å åpne sekkene for å kontrollere innholdet. Gjenvinningsstasjonen leverer selv avfallet videre til spesialmottak og må derfor følge reglene nøye.

Hva koster det å levere avfall på gjenvinningsstasjon?

Dette varierer fra sted til sted, men 50-100 kroner er vanlig for en full stasjonsvogn. Kommer du med en full tilhenger vil prisen være 100-200 kroner. Enkelte typer avfall kan du levere gratis. Det skilles som regel på privatkunder og næringslivskunder.

Hvilken type avfall må du betale for å levere?

(dette varierer noe)

Restavfall

Objekt som er brennbare og ikke kan kildesorteres. Eksempel er objekt i plast og andre materialer det ikke er et eget opplegg for å sortere.

Trematerialer

Planker og gjenstander i tre, for eksempel møbler og interiør. Husk at trykkimpregnert trevirke skal leveres som farlig avfall.

Jern og metall

Inneholder et objekt over ti prosent metall må du betale for å levere det.

Jord, hageavfall og stein

Løv, greiner og kvister, jord osv fra hagen må det betales for å levere. Det samme gjelder alt av keramikk som fliser og vasker/toalett og gjenstander i mur og betong.

Gummi og dekk

Bildekk må det som regel betales for å levere, husk at dekk med felger skal i egen container.

Blandingsprodukter, skumgummi, DVD og CD, kofferter.

Hvilket avfall kan du levere gratis?

Byggevarer

Isopor, vinyl (gulvbelegg), eternittplater, trepaller, isolasjon for rør og vinduer. Husk at mange byggevarer klassifiseres som farlig avfall og må levere deretter. Dette gjelder blant annet byggevarer som inneholder asbest, bromerte flammehemmere, ftalater (gulvbelegg) og PVC.

Er du i tvil er det bare å spørre betjeningen på gjenvinningsstasjonen for mer informasjon og videre instrukser.

Elektronikk

Alt av hvitevarer, vaskemaskin, kjøle-og fryseskap (må være tomme), vinskap, mikroovn og kjøkkenovn. Det samme gjelder elektronikk som datamaskin, printer, mobil, TV, kjøkkenmaskiner og elektriske ovner i tillegg til lysrør og armaturer.

Kildesortert husholdningsavfall

Glassflakser, drikkekartong, emballasje i plast og metall samt papp og papir.

Farlig avfall

Dette er avfall som er svært skadelig på miljøet og derfor krever spesialbehandling. Maling, lim, olje, løsemidler og ulike typer kjemikalier skal leveres som farlig avfall. Det samme skal trykkimpregnerte trematerialer. Alle typer batterier inneholder miljøskadelige vesker og materialer.

Det finnes mange typer farlig avfall. Ta en titt på gjenvinningsstasjonens nettsider eller ta en telefon for å avklare nærmere.

Hva kan du ikke levere på en gjenvinningsstasjon?

Medisinsk avfall

Sprøyter, medisiner og infeksjonsfremmende medisinsk utstyr. Dette inkluderer også kroppsvæsker, kroppsvev, innvoller og alt som er tilgriset av blod

Eksplosiver

Alt som kan eksplodere skal ikke leveres på gjenvinningsstasjon. Dette inkluderer ammunisjon, dynamitt, sprengstoff og fyrverkeri.

Det samme gjelder bilvrak, oljetanker, radioaktive gjenstander, gassflasker og asfaltrester.

Matavfall

kan du heller ikke levere.

You may also like...