Archive

Tingenes internett

Sprer din smart-TV informasjon om dine TV-vaner?

Hva vet andre om dine TV-vaner? En studie viser at produsenter av smart-TV selger informasjon om dine TV vaner til annonse- og mediabedrifter.

Mat & Drikke

De typiske symptomer på E. coli

Diarè og magesmerter er de vanligste symptomene på at man er stmittet av E. coli. Dette henger sammen med tarminfeksjonen. Les mer om flere symptomer.

Mat & Drikke

De 8 vanligste kilder til E. coli smitte

Hvorfor risikere E. coli smitte? Her er 8 mulige smittekilder og tips til hva du kan gjøre for å redusere risikoen for å bli smittet. Hygiene er stikkordet!