Brannalarm redder liv og verdier

Begynner det å brenne eller oppstår farlig røyk i en bolig er det ofte bare sekunder som avgjør om personer omkommer eller pådrar seg alvorlige skader. I følge helsevesenet kan en eneste dyp innånding av farlig røyk være nok til at det oppstår alvorlige skader i lunge og luftveisystemet. En effektiv brannalarm kan utgjøre forskjellen på liv og død.

I en situasjon hvor du både skal holde kroppen i funksjon samt i tillegg komme deg i sikkerhet teller hvert sekund. Skal du i tillegg redde andre, barn og familie, blir utfordringen desto større. Brannvesenet gjør en fantastisk innsats, men du må selv ta ansvaret for det du kan gjøre selv.

Brannalarm kan gi deg de sekundene du trenger

En effektiv brannalarm registrerer faresignalene i en tidlig fase og varsler tidlig. Jo mer presis og sensibel brannalarmens sensorer fungerer jo større er sjansen for å redde liv og verdier. Det finnes mange typer brannalarmer. Hvilken løsning som er optimal for din bolig avhenger av mange faktorer. Ifølge bransjeorganisasjonen NHO Service har hele 17% av småhus og leiligheter i Norge boligalarm koblet til alarmsentral. Dette er verdensrekord. (Kilde: Finans Norges innbrudds-statistikk og intern statistikk i NHO Service/ Prognosesenteret).

Antall risikopunkter øker

Vi bruker stadig mer elektronikk og en følge av det er økt fare for brann. Ladere til mobil, lap-topper osv er alle potensielle årsaker til brann. Vi hører innimellom mobiltelefoner som begynner å brenne av seg selv. At barna lader mobilen i sengen om natten bidrar heller ikke til økt sikkerhet.

En konsekvens av dette er at det er viktig å ha en røykvarsler i alle rom for å oppnå tidlig varsling. Det holder ikke lenger med en varsler i hver etasje. Husk at seriekoblede røykvarslere er den sikreste løsningen.

Døgnbemannet alarmsentral hjelper deg

Den etter hvert vanlige løsningen for eneboliger og større leiligheter er å montere flere røykvarslere som er knyttet sammen til en alarmsentral.

Komplett alarmpakke fra Verisure.

Utløses èn varsler vil alle varslere aktiveres med sirene. Alarmsentralen kan kobles opp mot et alarmselskap som umiddelbart setter i gang aktiviteter som varsling av brannvesen, kontakte huseier for å avklare situasjonen samt eventuelt rykke ut om det brenner.

Kombinert brann- og innbruddsalarm

En komplett alarmløsning består av både brann- og innbruddsalarm. Når du først har installert en alarmsentral og koblet opp røykvarslere, detektorer, er det naturlig og koble på sensorer for varsling av innbrudd. Sensorer på dører og vinduer og eventuelt bevegelses-sensorer gir deg god sikkerhet både når du er hjemme og borte. 

Alarmløsninger for ethvert ambisjonsnivå

Du har mye å velge i når det gjelder alarmløsninger. Det finnes mange leverandører og mange tekniske løsninger.  Adgangskontroll, med eller uten kamera, styring fra mobil er noen. Det lanseres stadig nye tekniske løsninger og det er en klar trend at alarmene får stadig flere funksjoner i en bolig, de gir deg stadig mer informasjon og kontrollmuligheter og alt kan styres direkte fra mobilen. Med apper fra alarmselskapene (for eksempel Verisure og Sector Alarm) slår du alarmen av og på, du får beskjed når noen går inn eller ut av huset, du kan hente ut informasjon om temperatur i boligen, styre varmekilder og belysning. Du kan i praksis simulere at du er tilstede i boligen.

Du har med andre ord full kontroll, selv om du ikke er hjemme.  I følge NHO Service er det en betydelig større risiko for  innbrudd i boliger som ikke har installert boligalarm. Innbruddstyvene unngår boliger med alarm. Da er det enklere å gå videre til neste hus.

Brannalarm i bygg med flere leiligheter

Den beste løsningen for bygg med flere boenheter er et felles alarmanlegg som styres via en felles alarmsentral. Brenner det i èn leilighet kan det være kritisk viktig at alle leilighetene blir varslet og kan iverksette evakuering. Jo høyere etasje du bor i jo viktigere er det du blir varslet raskt. Mange leiegårder har smale trappeoppganger og kan fort bli brannfeller. Et felles brannalarmanlegg bør omfatte alle leiligheter og fellesarealer.

Problem med felles alarmsentral

Bor du i en bygning med et stort antall boenheter og dere har felles alarmsystem kan det bli et problem at hyppige falske alarmer blir forstyrrende. Matlaging utløser for eksempel unødig mange brannalarmer. Spesielt utsatt er utleieboliger med stor gjennomtrekk av leietagere. Disse kjenner ofte ikke godt til alarmsystemene og risikerer å forårsake falske alarmer. I tillegg til stor irritasjon fra de øvrige beboerne vil det også kunne påløpe kostnader fra brannvesenet i forbindelse med falske alarmer og utrykninger. Utløses mange falske alarmer vil det også bidra til at respekten for alarmene etter hvert blir mindre.

For å unngå slike problemer er det viktig at beboerne får tilstrekkelig informasjon og opplæring. I tillegg må alarmsystemet være moderne og tilpasset bygning og bruk. Alarmen i den enkelte leilighet bør ha et forvarsel før alarmen utløses slik at man rekker å lufte ut for eksempel os fra mat.

Avstilling av brannalarm

I situasjoner hvor det er mye røyk eller os i leiligheten som ikke relateres til en brann kan enkelte alarmer avstilles/kobles ut i noen minutter slik at du ta en utlufting. Dette kan kun gjøres et begrenset antall ganger samt kun i egen leilighet, ikke fellesanlegget. Her finnes det mange løsninger.

Redusert forsikringspremie med boligalarm

Du oppnår flere forsikringsfordeler når du investerer i en godkjent boligalarm. De positive effektene av gode alarmløsninger er vel dokumenterte av forsikringsbransjen og øvrig ekspertise (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd (FG), Noralarm ) . Du vil derfor kunne oppnå en reduksjon i forsikringspremien. Hvor mye du sparer vil variere fra selskap til selskap og hvilken alarmløsning du har installert. Det er viktig at du presenterer god og komplett dokumentasjon til forsikringsselskapet.

Anvender du gass hjemme må du inkludere en gassalarm i alarmløsningen.

Sture Bjørseth

You may also like...